39 results for tag: störande arbeten


Kvarnholmsvägen smalare vid Kajplats-projektet

Nu har arbetet med byggprojektet Kajplats Kvarnholmen startat, och det kommer att påverka trafiken vid Kvarnholmsvägens kurva under en tid. Husen kommer att byggas i nära anslutning till vägen, och då måste en del av vägen användas för att få utrymme för bergschakt, spontning och bygget av stödmur. Ett körfält stängs av en kortare sträcka, och trafiken regleras med trafikljus. En del av gångbanan flyttas, så att hela gångvägen förbi kurvan går på andra sidan vägen, närmast berget. Eftersom gångbanan av utrymmesskäl blir smal hänvisas cyklar till körbanan. När allt är klart kommer det att rymmas både gångb...

Kortare avstängning av vatten

Onsdag den 7 december stängs vattnet av mellan klockan 10.00 – 13.00 för radhusen, hyreshusen på Tre Kronors väg och förskolan. Vi beklagar besväret och att det sker med så kort varsel. Vi byter ut alla vatten- och avloppsledningar längs Valsvägen och Tre Kronors väg. Ledningarna i området är gamla, vissa sedan 1930-talet, och i akut behov av underhåll. Arbetet är komplicerat eftersom ledningarna är sköra och ibland inte är placerade som ritningarna visar. Därför blir det ibland nödvändigt med driftsstopp, vilket vi beklagar och försöker undvika så långt det är möjligt. Vi hoppas kunna släppa på vattnet igen tidigare ...

Stenkrossen gör ett uppehåll

Stenkrossen vid Svindersviken gör ett längre uppehåll från den 1 december. Man planerar att starta driften igen den 1 mars nästa år, och kommer även under 2017 att göra ett uppehåll under sommaren. Eventuellt kommer krossen att vara i drift också under en kortare period nästa höst. Genom att krossa bortsprängt berg från Kvarnholmen på plats och återanvända mycket av sten och grus i byggprojekten har vi kunnat minska antalet tunga transporter. Men nu är det mesta av bergmassorna bearbetade, och behovet av att ha stenkrossen i drift kommer att vara mindre under 2017 än i år. Har du frågor om driften av stenkrossen? Kontakta ...

Avstängt vatten vid ledningsarbete

Måndag den 14 november kommer vattnet att stängas av mellan klockan 9.30 – 14.00, när vi kopplar om en sträcka av en vattenledning. Avstängningen berör boende i radhusen och på Tre Kronors väg. Arbetet med att lägga om ledningar vid Valsvägen och Tre Kronors väg pågår sedan en tid tillbaka. Tyvärr har vattnet oplanerat stängts av ett par tillfällen, och vi beklagar att boende drabbats av detta. Vi och vår entreprenör gör vad vi kan för att undvika att det ska hända. Men ledningarna är gamla och mycket sköra och dragningen stämmer ofta inte med ritningarna, så tyvärr har vi vid några tillfällen inte lyckats undvika ...

Rivning av bageritornet snart klar

Ombyggnaden av Bageriet har betytt en hel del störningar för alla som bor i närheten. Nu är rivningen av tornet snart färdig och arbetet går in i en fas som inte ska orsaka lika mycket störningar, hälsar ansvariga på Oscar Properties: Det har varit ett intensivt arbete i Bageriet med rivning av tornet och stomförstärkande arbeten som orsakat mycket buller. I början av oktober kommer de arbeten som orsakar mest störningar runt huset att vara färdiga. Kring vecka 40 går arbetet in i en annan fas med gjutning av golv och montering av betongplattor. Vi räknar då inte heller med att behöva arbeta på helger i samma utsträckning som ...

Stenkrossen startar efter sommaruppehållet

På måndag den 19 september planerar Sweroc att återuppta krossningen vid stenkrossen på Gäddviken efter sommaruppehållet. Krossningen får ske helgfria vardagar mellan klockan 07-18, och det är bara massor från Kvarnholmen som krossas. Sweroc kommer att åtgärda damm från verksamheten med vattning och sopning av körytorna. Har du frågor om stenkrossen, kontakta: Ingemar Cehlin, distriktschef Sweroc Telefon: 0733-84 75 93 Mejl: ingemar.cehlin@sweroc.se

Helgarbete i Bageritornet

Oscar Properties kommer att arbeta i Bageritornet under helgerna den 3-4/9 och 10-11/9. Arbetet utförs inne i tornet mellan klockan 09.00-18.00. Man ska riva betong med en maskin som krossar betongen, och kommer att försöka undvika att använda slaghammare, som orsakar mer buller. Har du frågor om arbetet, kontakta: Peter Allstrin, arbetsledare Oscar Properties Telefon: 070-238 82 56 Mejl: pal@oscarproperties.se