Rivning av bageritornet snart klar

Ombyggnaden av Bageriet har betytt en hel del störningar för alla som bor i närheten. Nu är rivningen av tornet snart färdig och arbetet går in i en fas som inte ska orsaka lika mycket störningar, hälsar ansvariga på Oscar Properties:

Det har varit ett intensivt arbete i Bageriet med rivning av tornet och stomförstärkande arbeten som orsakat mycket buller. I början av oktober kommer de arbeten som orsakar mest störningar runt huset att vara färdiga.
Kring vecka 40 går arbetet in i en annan fas med gjutning av golv och montering av betongplattor. Vi räknar då inte heller med att behöva arbeta på helger i samma utsträckning som tidigare.
När helgarbete är nödvändigt försöker vi utföra det med så lite störningar som möjligt, och bara mellan klockan 9-17. Gränsvärdena för buller får inte överskridas.

Har du frågor om arbetet? Kontakta:
Peter Allstrin, arbetsledare Oscar Properties
Telefon: 070-238 82 56
Mejl: pal@oscarproperties.se