3 results for tag: stenkross


Stenkrossen gör sommaruppehåll

Stenkrossen på Kvarnholmens södra kaj gör nu semesteruppehåll. Verksamheten startar igen måndag den 6 augusti. Genom att krossa bergmassor som sprängts bort på plats, och återanvända mycket av materialet på Kvarnholmen, minskar vi antalet tunga transporter i området.

Stenkrossen har flyttats

Stenkrossen har flyttats, och står nu vid Sillkajen, närmare Svindersviksbron. Genom att krossa bergmassorna och återanvända mycket av materialet på Kvarnholmen minskar vi antalet tunga transporter. Upplagen av massor nära krossen vattnas regelbundet för att minska damm. Arbetstiden vid krossen är vardagar klockan 7-18. Har du några frågor om verksamheten vid krossen, kontakta: Ingemar Cehlin distriktschef Swerock ingemar.cehlin@swerock.se 0733-84 75 93

Stenkrossen gör ett uppehåll

Stenkrossen vid Svindersviken gör ett längre uppehåll från den 1 december. Man planerar att starta driften igen den 1 mars nästa år, och kommer även under 2017 att göra ett uppehåll under sommaren. Eventuellt kommer krossen att vara i drift också under en kortare period nästa höst. Genom att krossa bortsprängt berg från Kvarnholmen på plats och återanvända mycket av sten och grus i byggprojekten har vi kunnat minska antalet tunga transporter. Men nu är det mesta av bergmassorna bearbetade, och behovet av att ha stenkrossen i drift kommer att vara mindre under 2017 än i år. Har du frågor om driften av stenkrossen? Kontakta ...