1 result for month: 10/2012


Begränsad framkomlighet för gående på Mjölnarvägen

Från och med den 29 oktober och cirka tre veckor framåt kommer gång- och cykelbanan på den västra delen av Mjölnarvägen att tas bort. Detta på grund av anläggningsarbeten som sker där gång- och cykelvägen är placerad idag. Gående hänvisas till körbanan på den 140 meter långa sträckan det gäller. Vägen är skyltad med varning för gående, men var uppmärksam på trafiken under denna period och glöm inte att bära reflexer så du syns ordentligt. Har du frågor, kontakta: Göran Åhman, arbetsledare, JVAB Tel:  076-101 07 40 Tillbaka