2 results for month: 03/2014


Ny vårtidtabell för Sjövägen

Nu har SL:s pendelbåtslinje Sjövägen 80 en ny tidtabell och båtarna går nu tätare, med 35 minuterstrafik vardagar under högtrafik. En båtresa från nybrokajen tll Kvarnholmen tar cirka 22 minuter. Nytt för i år är att Sjövägen stannar vid Blockhusudden även vardagar under högtrafik . För att resa med Sjövägen gäller samtliga SL-bljetter, men du måste köpa biljett i förväg. Du kan ladda ner tidtabellen här och läsa mer om Sjövägen  på www.sjovagen.nu  

Kjellander + Sjöberg får stadsbyggnadsuppdrag på Kvarnholmen

Efter ett parallellt idéuppdrag med fyra inbjudna arkitektkontor har Kvarnholmen Utveckling AB, i samråd med Nacka kommun, valt att gå vidare med Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor i en fördjupad exploaterings- och stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp - Gäddviken och Hästholmssundet. Kjellander + Sjöberg bedöms ha angripit uppgiften på ett nyskapande och engagerat sätt. Förslaget förmedlar en känsla av vattennära, tät stad med ett flertal spännande kvaliteter som förväntas bidra till en hållbar och levande miljö och är en bra grund att ta vidare till fördjupade gestaltningsidéer. Nu fortsätter ...