3 results for tag: ledingsomläggning


Avstängt vatten vid ledningsarbete

Måndag den 14 november kommer vattnet att stängas av mellan klockan 9.30 – 14.00, när vi kopplar om en sträcka av en vattenledning. Avstängningen berör boende i radhusen och på Tre Kronors väg. Arbetet med att lägga om ledningar vid Valsvägen och Tre Kronors väg pågår sedan en tid tillbaka. Tyvärr har vattnet oplanerat stängts av ett par tillfällen, och vi beklagar att boende drabbats av detta. Vi och vår entreprenör gör vad vi kan för att undvika att det ska hända. Men ledningarna är gamla och mycket sköra och dragningen stämmer ofta inte med ritningarna, så tyvärr har vi vid några tillfällen inte lyckats undvika ...

Byte av ledningar vid Tre Kronors väg

Den 5 september planerar vi att börja arbetet med att byta ut ledningar vid Tre Kronors väg och Valsvägen. Ledningarna är gamla och utslitna och måste ersättas, och vi behöver öka kapaciteten för kommande nya bostäder. Vi byter ut ledningarna för vatten, avlopp, dagvatten, el och fiber. Allt ska vara i drift under hela tiden arbetet pågår, men vi kan behöva göra kortare avstängningar vid några tillfällen. Då kommer vi att informera med anslag i portarna i god tid innan. Vi behöver gräva upp vägarna för att kunna byta ledningarna. Arbetet börjar på Valsvägen, och vi planerar att fortsätta med Tre Kronors väg under ...

Sprängning för fjärrvärmeledning kommande veckan

Just nu håller vi på att lägga om fjärrvärme- el och teleledningar väster om Tre kronors väg (se kartan här ovan). Under den närmaste veckan kommer vi att spränga för en ny ledningsgrav 1-2 gånger per dag. Det rör sig om mindre sprängsalvor endast under vardagar och i dagsljus.  Sprängningsarbetet beräknas vara klart i mitten på nästa vecka. Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler ( - - - - - - ), efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______). Peab Anläggning AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (kuab). Fortum installerar den nya ledningen när ledningsgraven är klar. Arb...