4 results for month: 01/2018


Mobil kretsloppsstation till Kvarnholmen

Måndag den 5 februari kommer Nacka kommuns mobila kretsloppsstation till Kvarnholmen. Klockan 16.00–19.00 står den på Kvarnholmsvägen, utanför Puls&Träning. Då kan du lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, elavfall, kläder och mindre föremål som kan återanvändas. Den mobila kretsloppsstationen kommer till Kvarnholmen fyra gånger per år. Här kan du läsa mer om den hos Nacka kommun, och vill du ha en påminnelse i mejlen inför nästa besök kan du anmäla dig här.

Bageritrucken kommer tillbaka

Nu på lördag kommer bageritrucken tillbaka till Kvarnholmen efter helguppehållet. Lördag klockan 11-14 står den på Norra kajen, på vändplanen bredvid hissen, full med nybakat bröd, bullar och annat gott till helgfikat.

Sprängningsarbete på Mjölnarvägen lördag 6 januari

Lördag  6 januari klockan 10- 14 kommer mindre sprängningsarbete och utlastning att genomföras på Mjölnarvägen. Det gäller sprängningar för JM:s projekt Kajplats Kvarnholmen och innebär att Mjölnarvägen och Kvarnholmsvägen stängs av i ca 5 minuter i samband med sprängning.

Rivningen av Havrekvarnen startar i slutet på januari

Kuab har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen för rivning och återuppbyggnad av Havrekvarnen. Rivningen ska påbörjas i slutet av januari och beräknas ta cirka sex månader. Vi räknar med att påbörja återuppbyggnaden efter sommaren 2018och att nya Havrekvarnen ska stå klar till sommaren 2020. Havrekvarnen ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor och färdigställdes 1928. Den är ett tidigt exempel på industrifunktionalism, där byggnadens funktion syns i formen istället för att döljas. Byggnaden har byggnadsminnesförklarats eftersom den anses ha ett högt kulturhistoriskt värde men är i mycket dåligt skick. ...