3 results for month: 12/2015


Borrning och sprängning på södra kajen

Nu har vi påbörjat förbereda för sprängningsarbeten på södra kajen. Redan denna vecka börjar vid med borrning och kommer därefter att spränga bort berg för att förbereda för kommande bostäder på södra kajen. Sprängningarna beräknas ta ca fyra månader och vi räknar med att vara klara under marsmånad. Exakt hur lång tid det tar att spränga beror på bergkvalitet, buller och vibrationer. När sprängningarna är klara kan vi påbörja anläggningen av Södra vägen samt nya kajer. Arbetstider För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Undantag kan förekomma men aviseras innan via ...

Sprängning för fjärrvärmeledning kommande veckan

Just nu håller vi på att lägga om fjärrvärme- el och teleledningar väster om Tre kronors väg (se kartan här ovan). Under den närmaste veckan kommer vi att spränga för en ny ledningsgrav 1-2 gånger per dag. Det rör sig om mindre sprängsalvor endast under vardagar och i dagsljus.  Sprängningsarbetet beräknas vara klart i mitten på nästa vecka. Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler ( - - - - - - ), efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______). Peab Anläggning AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (kuab). Fortum installerar den nya ledningen när ledningsgraven är klar. Arb...

Kvarnholmsförbindelsen öppnar juni 2016

Nacka kommun meddelar att Kvarnholmsförbindelsen, bron och tunneln mellan Kvarnholmen och centrala Nacka, inte kommer att kunna öppna förrän juni 2016. Det sena öppningsdatumet beror på att entreprenören inte lyckats hålla överenskommen tidplan. Kostnaderna för det kommer entreprenören att stå för meddelar Nacka kommun. Sedan tidigare var tidplanen något förskjuten eftersom den omprojektering av bron som gjordes för att få ner kostnaderna tog längre tid än beräknat. Förbindelsen var tänkt att öppna hösten 2015, ett datum som sedermera flyttades till våren 2016 och nu till sommaren 2016. Mer information om Kvarnholms...