2 results for month: 08/2013


Sprängningsarbeten vid Svinderviken tisdag 3 september kl 14.00

Kvarnholmen Utveckling AB håller på att riva och bygga om Södra kajen vid Svindersviken. Vi planerar att spränga bort fem kajpelare vid tre tillfällen under vecka 36 och 37. Det första sprängtillfället är tisdag 3 september mellan 14.00 och 15.00. Av säkerhetsskäl kommer Svindersviken att vara avstängd i några timmar innan och efter sprängningen. Vi återkommer med information om datum och tid inför kommande sprängtillfällen. Har du frågor om sprängningen ber vi er kontakta: Anders Markström, Sprängarbas Markströms Dyk & Sprängteknik AB Telefon: 070- 291 65 69 ...

Vi förbereder för Kvarnholmens nya bro – vägen ner till parken stängs av

Nu börja vi bygga vägen som ska leda till Kvarnholmsförbindelsen - den bro och tunnel som kommer att förbinda Kvarnholmen med centrala Nacka. Det första vi gör är att  denna vecka (vecka 33) stängsla in arbetsområdet och stänga av skogsvägen från övre Kvarnholmen (Platån) ner till parken på östra udden. Avstängningen innebär att parken nu endast nås via Mjölnarvägen. Vi räknar med att vara klara med den nya vägen i vinter, därefter kommer broentreprenören Bilfinger att börja etablera sig på Kvarnholmen för att montera bron.   Har du frågor, kontakta Stefan Sahlstedt, platschef JVAB Tel: 070-672 18 99 Mer ...