2 results for month: 01/2013


Avetablering på Norra kajen onsdag 30 januari -störningar kan förekomma

Gärahovs Bygg AB, FastighetsCompagniets byggentreprenör,  avetablerar sina bodar från Norra kajen onsdag 30 januari. Vissa störningar kan förekomma under dagen  på Mjölnarvägen i samband med transporterna.

KF lämnar över stafettpinnen efter 90 år på Kvarnholmen

Den 28 december blev det klart att KF Fastigheter säljer sin andel av Kvarnholmen Utveckling AB till Peab och Folksam. – Kooperativa Förbundet förvärvade Kvarnholmen 1922 och nu, 90 år senare, är det dags för andra aktörer att ta över. I och med försäljningen lämnar KF Kvarnholmen helt, men Kvarnholmen kommer alltid att präglas av KF:s utvecklingsanda, säger Ulf Herder, KF Fastigheter tillika avgående vVD för Kvarnholmen Utveckling AB. Efter förvärvet ägs Kvarnholmen Utveckling AB till lika delar av JM och ett av Folksam och Peab gemensamt ägt bolag. I förvärvet ingår ytterligare ett bolag innehållande byggrätter. ...