Kvarnholmsvägen smalare vid Kajplats-projektet

Nu har arbetet med byggprojektet Kajplats Kvarnholmen startat, och det kommer att påverka trafiken vid Kvarnholmsvägens kurva under en tid.

Husen kommer att byggas i nära anslutning till vägen, och då måste en del av vägen användas för att få utrymme för bergschakt, spontning och bygget av stödmur.

Ett körfält stängs av en kortare sträcka, och trafiken regleras med trafikljus. En del av gångbanan flyttas, så att hela gångvägen förbi kurvan går på andra sidan vägen, närmast berget.

Eftersom gångbanan av utrymmesskäl blir smal hänvisas cyklar till körbanan.

När allt är klart kommer det att rymmas både gångbanor och en cykelbana längs hela Kvarnholmsvägen.

nyakurvan

 

Har du några frågor om arbetet?

Då kan du kontakta Peter Ekholm, projektledare Kuab, peter.ekholm@jm.se, tel 08-782 14 96.