5 results for month: 02/2013


Avsmalning av Mjölnarvägen inför schaktning

Vi har smalnat av vägen öster om Mjölnarvägen 14 för att göra det möjligt att tina tjälen inför schaktning. Avsmalningen kommer att vara till och med 1 april. Vi håller på att förbereda för inkopplingsarbeten vid vertikalens nätstation. Eftersom Mjölnarvägen ligger på norrsidan behöver marken tinas för att göra det möjligt att påbörja schaktarbetena nästa vecka. Vi räknar med att ha full bredd (sex meter) igen när inkopplingen är klar, senast 1 april.   Om du har frågor eller synpunkter, kontakta: Robert Norman, byggledare KUAB E-post: robert.norman@jm.se Tel: 0739-62 59 06

Arbeten på värmenätet tisdag 26 februari

KUAB kommer att utföra arbeten på värmenätet tisdag 26 februari. Detta medför att varmvattnet och värmen är bortkopplad på Kvarnholmen under tisdagen mellan klockan 08.00 och 16.00. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra. Har du frågor om avbrottet ber vi dig kontakta: Robert Norman, byggledare KUAB Telefon: 0739-62 59 06.

Möt oss på Nacka FöretagarTräff onsdag 20 februari

Onsdag den 20 februari kan du träffa oss på Nacka FöretagarTräff. Vi finns i monter 70/71 längst in till höger i mässhallen. Nacka FöretagTräff hålls på Nacka Strandsmässan, Augustendalstorget 6  i Nacka Strand. Vi finns på plats från klockan 09.30  till 16.30. Mer information finns här Väl mött!

Kranmontage vid Mjölnarvägen 24 fredag 15–tisdag 19 februari

Fredag den 15 februari kommer M3 Bygg att börja montera en kran vid deras arbetsplats på Mjölnarvägen 24. Detta innebär att det ibland kommer att vara korta avbrott i framkomligheten på Mjölnarvägen när långtradare backar in till byggarbetsplatsen. Monteringen beräknas vara klar tisdag 19 februari. Arbetstiderna är vardagar kl. 07.00 – 19.00. Inga störningar kommer att förekomma under helgen.   Har du frågor eller synpunkter, kontakta: Anders Radinger, Platschef, M3 Bygg AB Tel: 08-556 219 04

Gång- och cykelvägen läggs om på Mjölnarvägen

Sista delen av gång- och cykelvägen framför den nya trafikbryggan kommer att läggas över till sitt permanenta läge nu i veckan. På grund av rådande vinterförhållanden kommer asfaltering att ske vid ett senare tillfälle. Vi räknar med att vara klara med omläggningen senast fredag 8 februari om vädret håller i sig. Har du frågor kan du kontakta: Göran Åhman, arbetsledare,  JVAB. Tel: 076 – 101 07 40