1 result for month: 01/2017


Nu värms berget upp

Miljösaneringen av Östra cisternområdet på Kvarnholmen har nu startat på allvar. Efter installationsarbeten under förra året har uppvärmningen av berget börjat. Den 3 januari slogs värmeelementen på i de drygt 100 borrhålen i området vid Svindersviksbrons fäste. Rester av lösningsmedel, tetrakloreten (perkloretylen, PCE) läckte ur en cistern på 60-talet och trängde ner i bergets sprickor. Det är helt ofarligt att vistas i området, föroreningen är flyktig och späds snabbt ut i fria luften. Men för att kunna bygga bostäder i området behöver berget renas, så att föroreningen inte kan spridas in i byggnader. Med hjälp ...