8 results for month: 03/2015


Nytt nyhetsbrev ute nu!

Nu finns Kvarnholmens senaste nyhetsbrev att läsa på webben eller ladda ner till datorn I detta nummer kan du läsa om: – Brodraget lördagen den 11 april. – Magiska Trädgården vid Disponentvillan öppnar för säsongen den 2 maj men redan nu kan du anmäla ditt intresse för odlingsföreningen. – Förskolan Tre Kronor öppnar efter påsk i gamla Konsumbutiken. – Båtklubben vid Hästholmssundet får förlängt avtal. – Kommande miljöarbetet på östra Kvarnholmen. – Kvarnholmens dag  söndag 24 maj Nyhetsbrevet kan du läsa eller ladda ner här  här under. AKTUELLT PÅ KVARNHOLMEN nr 1 2015 [wpdm_hotlink id=43]

Ny film: Så ska nya bron föras över Svindersviken

OBS! Brodraget är försenat. Ny tid meddelas inom kort. Nu har vi lagt upp en animation som visar hur Kvarnholmens nya bro ska föras över Svindersviken och ner på sina brostöd. Bron kommer att ansluta till tunneln under Ryssberget och gör det möjligt att nå Nacka forum på tre minuter med bil. Brodraget sker lördag 11 april och allmänheten är välkommen mellan 12 och 17 till Kvarnholmen för fika, information och bra utsiktsplats över lanseringen. Invigning blir någon gång after årsskiftet 2015/16. Mer information om eventet för brodraget finns här Läs mer om Brodraget i vårt nyhetsbrev här. Klicka på bilden för att se ...

Klartecken för unik miljösanering av berg på Kvarnholmen

Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka godkänt detaljplanen för södra Kvarnholmen och föreslår att kommunfullmäktige gör detsamma. Det innebär att kommunen är överens med Kvarnholmen Utveckling AB (Kuab) om hur den södra delen av Kvarnholmen ska utvecklas och hur saneringen av förorenade områden ska genomföras. På södra Kvarnholmen planeras det för cirka 700 bostäder, en småbåtshamn, kaj med promenadstråk, restauranger och uteserveringar. Men precis som i många andra före detta industriområden måste de föroreningar som blivit kvar efter tidigare verksamheter åtgärdas för att skapa en miljö där det är helt ...

Nyfiken på miljöarbetet på Kvarnholmen?

Kvarnholmen har en lång industrihistoria, här etablerade sig industrin redan innan 1870-talet. Det har gett Kvarnholmen sin omistliga karaktär men har även lämnat en del föroreningar och avfall efter sig – ett arv som nu tas om hand i och med att bostäder byggs här. I denna artikel kan du läsa mer om hur vi bedriver miljöarbetet och vilka områden som håller på eller ska till att saneras. Enligt länsstyrelsen finns det idag över 8 500 misstänkt förorenade områden i Stockholms län. Det rör sig om platser där man misstänker att föroreningar kan förekomma och som måste utredas innan man till exempel ändrar markens användn...

Parkering på platån stängs av tillsvidare

Parkeringen på platån och på Tre Kronors väg på avsnittet längs bageriet stängs av tillsvidare från och med måndag 23 mars. På måndag börjar arbetet med jord- och bergschakt för att förbereda för kommande bostadsbebyggelse och byggetablering. Arbeten med bergschakt beräknas pågå fram till oktober 2015. Därefter kommer området att användas för bland annat byggetablering. Parkeringarna längs Tre Kronors väg vid lamellhusen och radhusen berörs inte av denna avstängning. Vi hänvisar till den besöksparkering som finns på Mjölnarvägen under Munspelet. Om du har frågor  kontakta: Peter Ekholm Projektledare, KUAB E-p...

Onsdag 25 mars stängs Kvarnholmsvägen av mellan Finnbergsvägen och Brovägen för ombyggnation

Den 25 mars påbörjas den sista delen av Nacka kommuns ombyggnad av Kvarnholmsvägen. I denna sista etapp (etapp 2 på kartan här ovan) stängs Kvarnholmsvägen av mellan Finnbergsvägen och Brovägen för fordonstrafik. Det kommer däremot alltid att vara möjligt att gå och cykla förbi vägarbetet. Avstängningen gäller fram till hösten 2015. Samtidigt öppnas Kvarnholmsvägen nu upp igen mellan rondellen vid Finnbergstunneln och Finnbergsvägen. För oss på Kvarnholmen innebär denna omläggning att du som vill åka till Finnbergsvägen med bil måste ta omvägen via Finnbergstunneln. Ändrad hållplats för buss 402 vid Gäddviken B...

Kvarnholmens kommande bro lanseras över Svindersviken lördag 11 april

Nu är datumet satt för lanseringen av Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och tunneln under Ryssberget. Bron börjar dras över Svindersviken till Ryssberget på lördagen den 11 april kl 12.00. Dagen innan är det förberedelser för att få den krökta bron i rätt position på land inför själva brodraget. KUAB, Nacka kommun och brobyggaren Bilfinger fixar utsiktsplats på Kvarnholmen och fika till alla nyfikna. Mer utförlig information om brodraget och evenemanget kommer inom kort. Nacka kommun har bjudit in till evenemanget här på Facebook