2 results for month: 10/2014


Sprängningarna återupptas måndag 20 oktober

Sprängningarna vid Spisbrödsfabriken återupptas måndag 20 oktober efter ett kortare uppehåll. Sprängningarna vid Spisbrödsfabriken stoppades i tordags efter att en del av berget hamnat utanför avspärrningarna. Salvan den 16 oktober höll sig innanför  gränsvärdena för vibrationerna enligt den upprättade riskanalysen. Berg och Väg Maskin AB, som ansvarar för sprängningarna, kommer att förbättra täckningen innan sprängning för att försäkra sig om att de lossade berget hålls innanför arbetsområdet. Sprängningarna sker  vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00 och är som tidigare samordnade med bussavgångarna, dvs att vi ...

Tillbud vid sprängning ska utredas

Vid en sprängning vid Spisbrödsfabriken strax efter klockan 16 idag sköts en del av berget utanför avspärrningarna. Inga sprängningsarbeten kommer att tillåtas innan orsaken är utredd. Vi  ber om ursäkt för eventuella olägenheter som händelsen kan ha medfört.