6 results for month: 03/2020


Så påverkas livet på Kvarnholmen

Corona-krisen påverkar hela samhället på många sätt, också verksamheter och service på Kvarnholmen. För några ändras öppettider och möjligheter att erbjuda service till kvarnholmsbor och andra, för andra betyder det mer att göra. På yoga-studion Updog Bodies i Munspelet kommer de flesta klasser att hållas online från måndag den 30 mars. Man kan använda sitt medlemskap och klippkort för online-klasserna, eller ta en drop in-klass för 50 kr. Diana Bjälvenäs håller fortfarande sina yoga-klasser på plats i studion med max 10 deltagare, alla som är friska är välkomna. All information och aktuellt schema finns på updogbodi...

Kvarnholmen i corona-tider

Den allvarliga situation vi befinner oss i påverkar oss alla på många sätt. Byggverksamheten på Kvarnholmen pågår som planerat, både när det gäller Kuabs projekt och för övriga byggherrar. När det gäller information om corona-viruset, smittskydd och annat hänvisar vi till Krisinformation https://www.krisinformation.se/ med samlad information från myndigheter, och Nacka kommun https://www.nacka.se/. Vill du få kontakt med andra kvarnholmsbor för att hjälpas åt att klara situationen kan vi rekommendera Facebookgruppen Kvarnholmen https://www.facebook.com/groups/kvarnholmen/ Tänk gärna lite extra på våra företagare på ...

Kvällsarbete på Mjölnarvägen

Tisdag den 17 mars mellan klockan 18-23 kommer schaktarbete att pågå på Mjölnarvägen utanför Kajplats Kvarnholmen. Ledningar till det nya kvarteret ska dras i vägen, som därför måste grävas upp. Under tiden arbetet pågår leds trafiken om på insidan, närmare bygget. Trafikljuset före och efter bygget ska fungera som vanligt. Gång- och cykelvägen påverkas inte, utan är öppen hela kvällen. Körfältet öppnas för biltrafik igen så snart arbetet under kvällen är klart.

Världens kortaste folkfest?

Det närmade sig långsamt, långsamt, det stora fartyget med Slussens nya guldbro, som kommit över haven hela vägen från Kina. Så plötsligt var det framme vid Kvarnholmen, och det blev ett stunds intensivt fotande, filmande, pekande och vinkande. Hela Ebba Brahe-skolan var ute och hurrande, Norra kajen myllrade av människor. Ett par minuter – så var det över. Kanske världens kortaste folkfest? Sedan blev det bilköer och trångt på bussen ett bra tag efteråt.

Guldbron passerar Kvarnholmen

Idag passerar den Kvarnholmen, Slussens nya guldbro, efter den långa resan från Kina. Båten med den 140 meter långa bron beräknas vara framme vid Slussen mellan klockan 13 och 15 idag onsdag den 11 mars, troligtvis vid 14-tiden. En stund innan passerar den i farleden utanför Kvarnholmen. Håll utkik om du är på Kvarnholmen idag! Fartyget med guldbron kommer att kunna ses från hela norra sidan av Kvarnholmen, och vill du inte stå på kajen är utsikten fin också från naturmarken mot norr eller Svindersviksbron.

Arbetet med Havrekvarnen fortsätter

Under vecka 12, i mitten av mars, startar arbetet med att slutföra rivningen av Havrekvarnen. Först ska en stålförstärkning monteras mot den bakre väggen mot silorna, som ska sparas. Det görs för att säkra stabiliteten. Under vecka 18, i slutet av april, startar själva rivningen av det som återstår av byggnaden. Avspärrningen mot Kvarngränd kommer att flyttas ut en bit mot mitten av gränden. Det kommer att påverka framkomligheten, men det kommer hela tiden att vara möjligt att passera med bil. Dialog om framkomligheten pågår med styrelsen i gemensamhetsanläggningen för Kvarngränd. Rivningsarbetet beräknas pågå fram till ...