Stenkrossen gör ett uppehåll

Stenkrossen vid Svindersviken gör ett längre uppehåll från den 1 december. Man planerar att starta driften igen den 1 mars nästa år, och kommer även under 2017 att göra ett uppehåll under sommaren. Eventuellt kommer krossen att vara i drift också under en kortare period nästa höst.

Genom att krossa bortsprängt berg från Kvarnholmen på plats och återanvända mycket av sten och grus i byggprojekten har vi kunnat minska antalet tunga transporter. Men nu är det mesta av bergmassorna bearbetade, och behovet av att ha stenkrossen i drift kommer att vara mindre under 2017 än i år.

Har du frågor om driften av stenkrossen?

Kontakta Ingemar Cehlin, distriktschef Sweroc

Telefon: 0733-84 75 93

Mejl: ingemar.cehlin@sweroc.se