8 results for month: 11/2017


Gångbanan vid Kvarnholmsvägens kurva stängs av

Av säkerhetsskäl måste vi stänga av gångbanan genom Kvarnholmsvägens kurva, från den provisoriska trätrappan och ner mot busshållplatsen och Mjölnarvägen. Bergets kvalité är sämre än vad tidigare mätningar visat, och körbanan måste flyttas så nära bergväggen som möjligt. Vi beklagar att det blir en omväg för er som brukar gå den vägen. I vår öppnar gångvägen genom Peabs projekt Tre Kronors Backe igen. Till dess hänvisas fotgängare till Mjölnarvägen och hissen upp till Kvarnholmsvägen.

Nu börjar trafikplats Kvarnholmen byggas

I slutet av november börjar Trafikverket bygga trafikplats Kvarnholmen på  väg 222. Den nya trafikplatsen kommer att ligga i höjd med Nacka gymnasium. Trafikverket ska bygga två ramper i västlig riktning för på- och avfart, och två cirkulationsplatser som binder samman ramperna med det kommunala vägnätet. 2019 ska trafikplats Nacka vara klar, och då blir det enklare att åka till och från Kvarnholmen via väg 222 och nya Svindersviksbron. Här kan du läsa mer om projektet hos Trafikverket, och här finns information från Nacka kommun.  

Trappan till Kvarnholmsvägen har öppnats

Nu har trappan mellan Spisbrödsfabrikens gård och Kvarnholmsvägen öppnats. Det betyder att du nu kan gå mellan Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen. Det är betydligt närmare än att gå hela vägen runt Bageriet och kurvan. Det betyder också att vi kommer att ta bort den provisoriska trätrappan mellan smalhusen och Kvarnholmsvägen. Det arbetet kommer att starta i mitten av december. Då kommer också den lilla provisoriska lekplatsen som byggdes bakom smalhusen att tas bort, och naturmarken återställas efter trappa och lekplats.

P-tillstånd på platån från 27/11

Från måndag den 27 november kommer p-tillstånd att krävas på den tillfälliga parkeringen på platån. De gamla tillstånden för boendeparkering kommer inte att gälla där. Utrymmet för tillfälliga parkeringar på Kvarnholmen krymper i takt med att fler byggprojekt startar. Redan är en stor del av platån arbetsområde för den första delen av Peabs projekt Kvarnholmsterassen. En del av ytan behövs nu för upplag av sand och snö, och mer yta kommer att behövas för arbetsområden. De p-platser som blir kvar på platån ett tag till reserveras för byggverksamhetens behov. Boendeparkering på Kvarnholmen hänvisas till garage, och ...

Helgarbete vid Kajplats och närcentrum

Lördag 18/11 och söndag 18/11 kommer arbete att pågå vid JM:s projekt Kajplats Kvarnholmen, vid Mjölnarvägens västra del. Det är borrning, rensning och utlastning av berg som ska utföras. Arbetstiden är mellan klockan 08.00-16.00 båda dagarna, och mellan klockan 10.00-15.00 kommer några mindre sprängningar att utföras. Vid varje sprängning kommer Kvarnholmsvägen att vara avstäng med flaggvakter i c:a 5 minuter. Har du frågor om helgarbetet vid Kajplats? Kontakta Peter Christiansen, JM Entreprenad, tel 070-458 26 91. Vid närcentrum kommer Peab att arbeta i helgen. Det är lastning av massor som ska göras, och det komme...

Det händer i Havrekvarnen

Många har undrat vad det är som händer i Havrekvarnen just nu. Fortfarande är det bara undersökningar och vissa förberedande arbeten som pågår, samtidigt som vi väntar på ett slutgiltigt besked från Länsstyrelsen. Så snart beslutet kommer startar arbetet på riktigt. Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad och ska restaureras, men eftersom den är i mycket dåligt skick kommer den till största delen att rivas. Sedan ska den byggas upp igen, till en exakt kopia av hur den såg ut när den var nybyggd. Vi räknar med att starta med arbeten inuti fastigheten under november-december. I början av nästa år kommer själva rivnin...

Han öppnar gym på Kvarnholmen

Nacka-bon Stefan Holmberg bytte bana och blev personlig tränare när han fick ett sjukdomsbesked, berättar han för Nacka Värmdö Posten. Tidigare jobbade han med IT och älskade sitt jobb, men sjukdomen gav nya perspektiv. Nu vill han jobba med människor och hälsa. I februari öppnar han Kvarnholmens nya gym, under Puls&Tränings flagg. Läs mer om Stefan Holmberg och hans byte av yrkesbana hos NVP.