6 results for month: 11/2014


Nya datum för guidade turer under 2015

Nu kan du anmäla dig till våra guidade turer på Kvarnholmen under 2015. Många av våra turer var fullbokade  under 2014 så vi har utökat antalet turer till sju stycken. Du hittar de nya datumen och anmälningsformuläret här

Vi besökte Makaroni – Ateljén som sätter fart på fantasin

Dansa, fotografera eller skapa ett eget unikt gosedjur. I Makaroni konsthalls nya söndagsateljé är både stora som små välkomna att släppa fantasin och kreativiteten lös. – Tanken är att människor i olika åldrar ska kunna mötas och göra saker ihop, säger Malou Bergman, fotograf och initiativtagare till söndagsateljén. Text: Mary Örnborg. Foto: Malou Bergman Det första man lägger märket till är en stor orange fallskärm uppspänd i taket som en gigantisk lampa. Ljusslingorna som lyser igenom fallskärmstyget ger ett rödaktigt, varmt sken och omfamnar hela ateljén. Vid ett stort runt bord sitter vuxna och barn i olika åldrar, ...

Bageriet sålt – ska bli bostäder

Kvarnholmen Utveckling AB säljer bageriet på Kvarnholmen till Oscar Properties. Fastigheten inklusive möjlig påbyggnad omfattar cirka 11 770 kvm bta och ska användas för bostäder.  Tegelbyggnaden ligger centralt på Kvarnholmen och består av en låg- respektive högdel där bageritornet omfattar 12 våningsplan ovan mark samt ett källarplan. Detaljplanen anger att byggnaden ska användas för bostäder. Tillträde är kvartal 1 2015. Oscar Properties kommer att bygga om bageriet till 114 lägenheter med planerad byggstart under 2015 Bageriet uppfördes 1932 på Kvarnholmen som ett led i Kooperativa Förbundets satsning på knäckebröd. ...

Utlastning av berg vid bussvändplan lördag 22 november

Arbete med utlastning av berg vid bussvändplan, Kvarnholmsvägen 77, kommer att ske denna lördag mellan klockan 09.00 och 17.00. Arbetet sker normalt sätt endast vardagar, men för att hålla tidplanen måste vi ta även denna lördag i anspråk. Utlastning av berg innebär visst buller samt trafik av lastbilar mellan Kvarnholmsvägen och Gäddviken. Inga borrningar eller spängningar kommer att genomföras på lördag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra. Har du frågor om våra arbeten, kontakta: Robert Norman Byggledare, Kuab Telefon: 0739-62 59 06 E-post: robert.norman@jm.se Jonas Akander, Platschef, Berg och Väg maskin ...

Utlastning av berg vid bussvändplan lördag 15 november

Arbete med utlastning av berg vid bussvändplan, Kvarnholmsvägen 77, kommer att ske denna lördag mellan klockan 09.00 och 17.00. Arbetet sker normalt sätt endast vardagar, men för att hålla tidplanen måste vi ta denna lördag i anspråk. Utlastning av berg innebär visst buller samt trafik av lastbilar mellan Kvarnholmsvägen och Gäddviken. Inga borrningar eller spängningar kommer att genomföras på lördag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra. Har du frågor om våra arbeten, kontakta: Robert Norman Byggledare, Kuab Telefon: 0739-62 59 06 E-post: robert.norman@jm.se Jonas Akander, Platschef, Berg och Väg maskin AB Telefon: ...

Detaljplan 5 på granskning till 24 november

Nu är Kvarnholmens detaljplan 5, Kvarnholmsplatån, utställd  för granskning. Detaljplanen gör plats för 550 nya lägenheter, en förskola och 960 kvm lokaler. Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en förskola.Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen det godkända planprogrammets riktlinjer. De största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att bebyggelsen utmed den nordvästra kajen får ytterligare en huskropp  och att bebyggelsen på platån har fått en annan utformning och gestaltning än illustrationen i planprogrammet. ...