Bygginformation

Underhållsarbete på gångbryggan till Hissen

På grund av underhållsarbeten på gångbryggan kommer hissen och gångbryggan vara avstängd mellan måndag morgon 22/8 till och med onsdag eftermiddag 24/8. Trappan intill hissen kommer dock att vara öppen hela tiden.

Vi hänvisar till en stärkande promenad längs Mjölnarvägen västerut och via den nya gångvägen vid Mjölnarvägens kurva för att komma till de Kvarnholmsvägen och de centrala delarna av Kvarnholmen. Vi beklagar besväret det innebär för er med Barnvagnar mm.

För de som har besvär att ta sig runt den vägen, t ex rullstolsburna, finns alternativ med hisstransport genom Mjölnarvägen 16. Ytterligare information om det kommer att finnas i anslutning till hissen.

Södra Kajen etapp 2

Under mars månad har byggnation av Södra Kajens andra etapp på Kvarnholmens södra sida påbörjats. Entreprenaden består av färdigställande av ca 120 m kaj enligt nedan aktiviteter:

– Schakt och fyllning
– Förläggning av pålgrundläggning och dragstag
– Anläggning av erosionsskydd
– Anläggning av kajdäck

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till februari 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se