Bygginformation

Information om pågående och kommande arbeten på Kvarnholmen.

Havrekvarnstorget

På Havrekvarnstorget pågår just nu arbeten med att anlägga en trevlig torgyta. Här blir det sittplatser med utsikt mot Djurgården och gradänger kommer att möta upp nivåskillnaden mellan Kvarngränd och Kvarnholmsvägen. Det nya Havrekvarnstorget beräknas vara klart i oktober 2023. Under v 37-39, fram till 28/9, pågår arbeten kl. 07-20 samt under några helgdagar.

Gatorna omkring torget asfalteras om etappvis under denna period. Under tiden kommer gatorna att hållas öppna, men begränsas i perioder till ett körfält.

Kontaktperson Byggledare Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Södra Kajen etapp 2

Under mars månad har byggnation av Södra Kajens andra etapp på Kvarnholmens södra sida påbörjats. Entreprenaden består av färdigställande av ca 120 m kaj enligt nedan aktiviteter:

– Schakt och fyllning
– Förläggning av pålgrundläggning och dragstag
– Anläggning av erosionsskydd
– Anläggning av kajdäck

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till slutet av 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se