BYGGINFORMATION

Arbetet vid Kvarnholmstorget

Under våren 2021 produktionsstartade vi färdigställandet av Kvarnholmstorget som ansluter till nya Ebba Braheskolan. Torget är anpassat för att samverka med skolans entréer och behov, och samtidigt vara ett självständigt torg, en tydligt offentlig och allmän plats med nära koppling till centrum, stråk och busslägen. Illustration över kommande färdigställda yta enligt nedan.

Arbetet kommer att pågå under hela sommaren och färdigställas under hösten 2021. Vi beklagar störningen som uppkommer och hoppas att ni har överseende med detta.

Vänliga hälsningar,
Kvarnholmen Utveckling AB