BYGGINFORMATION

Utbyggnad av Mjölnarvägen Kurvan utförs mellan september 2021 och januari 2022

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) kommer att färdigställa den västra delen av Mjölnarvägen inom detaljplan 570 för del av Kvarnholmen. Arbetena innebär färdigställande av gata, gång- och cykelbana samt ett erosionsskydd i slänten ned mot vattnet. Det tillkommer även en gång- och cykelförbindelse mellan Kvarnholmsvägen och Mjölnarvägen. Området illustreras i nedanstående bild och illustration.


Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07.00 och 19.00 helgfri måndag-fredag. Sprängning kan behöva utföras. En riskanalys för sprängningsarbeten har genomförts och besiktning av närliggande bebyggelse har utförts. I förekommande fall kommer vibrationsmätare att monteras på berörd bebyggelse. Arbetena kommer att innebära att gångbanan längs strandkanten tillfälligt kommer att ledas om. I samband med arbetena kommer endast ett körfält att hållas öppen med hjälp av trafiksignaler under ca 3 månaders tid. Vi beklagar störningen som uppkommer och hoppas att ni har överseende med detta.

Kontaktperson KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Bergarbeten Kvarnholmsvägen V.39

Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) kommer måndagen den 27/9 att utföra underhållsarbeten på berget vid Busshållplatsen Tre Kronor (färdriktning mot Nacka Forum). Arbetena innebär att en del av Kvarnholmsvägen tillfälligt stängs av och busshållplatsen flyttas österut enligt nedan trafikanordningsplan. En gångfålla sätts upp för tillträde till övergångsstället. Arbeten kommer att pågå under en vecka.
Inledningsvis (Förmiddag måndag den 27/9) minskas Kvarnholmsvägens bredd till en fil. Under den tiden kommer vi att ha en flaggvakt på plats.

Vi beklagar även här störningen som uppkommer och hoppas att ni har överseende med detta.

Kontaktperson KUAB: Torgny Hjorth:torgny.hjorth@jm.se

Arbetet vid Kvarnholmstorget

Under våren 2021 produktionsstartade vi färdigställandet av Kvarnholmstorget som ansluter till nya Ebba Braheskolan. Torget är anpassat för att samverka med skolans entréer och behov, och samtidigt vara ett självständigt torg, en tydligt offentlig och allmän plats med nära koppling till centrum, stråk och busslägen. Illustration över kommande färdigställda yta enligt nedan.

Arbetet kommer att pågå under hela sommaren och färdigställas under hösten 2021. Vi beklagar störningen som uppkommer och hoppas att ni har överseende med detta.

Vänliga hälsningar,
Kvarnholmen Utveckling AB