Bygginformation

Information om kommande och pågående arbeten på Kvarnholmen.

Finplanering Tre Kronors Väg / Thunströms väg

Arbete med finplanering pågår i kvarteret vid Trekronorsväg, Diagonalstråket samt Thunströms väg. Arbetet beräknas pågå till september 2024.

Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta kan medföra och hoppas på överseende.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Södra Kajen etapp 2, Västra del 1

Under april månad har arbeten av Södra Kajens andra etapp, Västra på Kvarnholmens södra sida påbörjats.
Entreprenaden består av schakt, pålning samt finplanering.

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena beräknas pågå till slutet av oktober 2024.
Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Sillkajen – Pipeline promenaden

I naturmarken väster om Kvarnholmsvägen 106 kommer ett promenadstråk att anläggas i omfattning enligt nedan. Arbetena omfattar första delen i projektet Pipeline-promenaden och kommer bli ett naturstråk i sluttningen längs Kvarnholmens södra sida.
Arbetena för denna del förväntas preliminärt pågå i ca 5-6 månader med tidigast start måndagen 11/3. Starten kan skjutas på då arbetena är väderberoende.

Trappan kan eventuellt behöva stängas av vid vissa tillfällen och vi hoppas på ert överseende med detta. Vi arbetar dock för att trappan ska vara tillgänglig så stor del av tiden som möjligt.

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan 07:00 och 19:00 helgfri måndag till fredag. Om inget oförutsett sker som påverkar tidplanen negativt hoppas vi att gångstråket kommer att medföra ett positivt inslag för boende på Kvarnholmen lagom till sensommaren.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Underhållsarbeten av vertikaltrappan

I trappan bredvid hissen mellan Kvarnholmsgränd och Mjölnarvägen kommer underhållsarbete att utföras med start vecka 3. Arbetet beräknas vara klart vecka 14. Under denna tid kommer trappan att vara avstängd. Hissen kommer inte påverkas av dessa arbeten.

Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta kan medföra och hoppas på överseende.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Havrekvarnstorget

På Havrekvarnstorget pågår just nu arbeten med att anlägga en trevlig torgyta. Här blir det sittplatser med utsikt mot Djurgården och gradänger kommer att möta upp nivåskillnaden mellan Kvarngränd och Kvarnholmsvägen.

Gatorna omkring torget asfalteras om etappvis och under tiden kommer gatorna att hållas öppna, men begränsas i perioder till ett körfält.

Projektet har försenats pga omfattande arbete med bergspräckning vilket gjort att arbetena kommit in i vinterperioden som saktat ner produktionstakten. Det nya Havrekvarnstorget beräknas vara klart våren 2024.

Kontaktperson Byggledare Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se