Bygginformation

Avstängd gångväg

Gångvägen mellan Kvarnholmsparken och Kvarnholmsvägens östra del kommer att vara avstängd
mellan den 1/12 och 22/2. Det kommer också att ske mindre transporter genom Kvarnholmsparken fram till gångvägen. Skälet till avstängningen nödvändiga åtgärder i VA-systemet längs gångvägen.
VI beklagar de olägenhet som uppstår i samband med arbetet.

Kontaktperson Byggledare Torgny Hjorth: torgny.hjorth@jm.se

Havrekvarnen Stödmur

I november 2022 påbörjades byggnation av en stödmur på Kvarnholmsvägen utanför Havrekvarnen. Arbetet är det första steget med att färdigställa Kvarnholmsvägen och Havrekvarnstorget. Arbetet består av följande aktiviteter:

– Rivning av befintlig stödmur
– Byggnation av en bergförankrad betongmur och nytt vägräcke
– Byggnation av en granittrappa
– Schakt- och fyllnadsarbeten

Delar av Kvarnholmsvägen kommer att stängas av i samband med arbetena vilket kommer att medföra störningar i trafiken. Framkomlighet för person- och kollektivtrafik kommer däremot att säkerställas under byggtiden.
Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till mars 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Kvarnholmsvägen Östra

I takt med att JM’s bostäder längs Kvarnholmsvägen närmast Svindersviksbron färdigställs, ställs även gångbana och ny busshållplats i ordning.
Entreprenaden består av nedanstående aktiviteter:

– Schakt- och fyllningsarbeten
– Gatuuppbyggnad
– Finplanering
– Ledningsarbeten
– Anläggning av träd och planteringsytor
– Färdigställande av busshållplats

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till april 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Södra Kajen etapp 2

Under mars månad har byggnation av Södra Kajens andra etapp på Kvarnholmens södra sida påbörjats. Entreprenaden består av färdigställande av ca 120 m kaj enligt nedan aktiviteter:

– Schakt och fyllning
– Förläggning av pålgrundläggning och dragstag
– Anläggning av erosionsskydd
– Anläggning av kajdäck

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till februari 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se