Bygginformation

Information om pågående och kommande arbeten på Kvarnholmen.

Underhållsarbeten av vertikaltrappan

I trappan bredvid hissen mellan Kvarnholmsgränd och Mjölnarvägen kommer underhållsarbete att utföras med start vecka 3. Arbetet beräknas vara klart vecka 14. Under denna tid kommer trappan i sin helhet att vara avstängd. Hissen kommer inte påverkas av dessa arbeten.

Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta kan medföra och hoppas på överseende.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se

Havrekvarnstorget

På Havrekvarnstorget pågår just nu arbeten med att anlägga en trevlig torgyta. Här blir det sittplatser med utsikt mot Djurgården och gradänger kommer att möta upp nivåskillnaden mellan Kvarngränd och Kvarnholmsvägen.

Gatorna omkring torget asfalteras om etappvis och under tiden kommer gatorna att hållas öppna, men begränsas i perioder till ett körfält.

Projektet har försenats pga omfattande arbete med bergspräckning vilket gjort att arbetena kommit in i vinterperioden som saktat ner produktionstakten. Det nya Havrekvarnstorget beräknas vara klart våren 2024.

Kontaktperson Byggledare Gustav Westphal: gustav@westphalprojekt.se

Södra Kajen etapp 2

Under mars månad har byggnation av Södra Kajens andra etapp på Kvarnholmens södra sida påbörjats. Entreprenaden består av färdigställande av ca 120 m kaj enligt nedan aktiviteter:

– Schakt och fyllning
– Förläggning av pålgrundläggning och dragstag
– Anläggning av erosionsskydd
– Anläggning av kajdäck

Bullrande arbeten kan komma att utföras mellan klockan 07:00 och 19:00 helgfri måndag-fredag. Arbetena sker inom inhägnat område där allmänheten ej har tillträde. Arbetena beräknas pågå till slutet av 2023.

Kontaktperson Byggledare KUAB: Ulf Karlsson: ulf.karlsson@rodatraden.se