1 result for month: 10/2013


Rivning av delar av bageriet påbörjas 14/10

Med start måndag den 14 oktober kommer JM att utföra rivning av delar av gamla bageriet. Rivningsarbetet beräknas pågå fram till våren 2014. Innan rivningsarbetet sker kommer rivningsentreprenören att hägna in ett område kring bageriet och täcka det med fiberduk för att undvika damm i området. Gångvägen från Tre Kronors väg ner till busshållplatsen på Kvarnholmsvägen på verkas inte av rivningsarbetet. Entreprenören kommer att installera en fordonsgrind på bageriets baksida mot Tre Kronors väg. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske via den grinden. Rivningsarbetena är förberedelser inför kommande ...