8 results for month: 03/2017


Testa elscooter på Kvarnholmen

Tisdag den 4 april kan den som vill prova en elscouter ta chansen på Kvarnholmen. Mellan klockan 14.00 - 21.00 finns företaget GoByEl på plats på kajen utanför Mjölnarvägen 36 och visar sina elscootrar för alla intresserade. Man kan provköra och få svar på alla frågor. Mer information finns på www.gobyel.se  

Ett plank som berättar om historien

Nu finns fem vepor med text och bilder om Kvarnholmens historia uppsatta på planket vid Havrekvarnen. Veporna har tagits fram av Stockholm läns museum i samarbete med Kvarnholmen Utveckling. De berättar om delar ur holmens förflutna, från långt tillbaka fram till senare tid. Ta gärna en promenad förbi på Kvarnholmsvägen och titta!

Nu blir kvarnholmarna fler

I veckan delades de första nycklarna till lägenheter i Stockholm Lighthouse ut till nya kvarnholmsbor. Det är inflyttningen i de främre delarna, Galleriet och Fyrtornet, som nu har startat. Sammanlagt 28 lägenheter är färdiga för inflyttning under de närmaste veckorna. Stockholm Lighthouse byggs färdigt successivt, de sista lägenheterna blir klara för inflyttning nästa sommar. Under 2017 och 2018 kommer kvarnholmsborna att bli betydligt fler, i takt med att byggprojekten som pågår just nu blir klara. Förutom Stockholm Lighthouse är det Spisbrödsfabriken, Tre Kronors Backe och ombyggnaden av Bageriet. Framåt nästa sommar ...

Kvarnholmen kan få nattbuss

För att Kvarnholmen och Finnboda ska få nattrafik överväger nu SL att förlänga busslinjen 93 till Kvarnholmen. Det framgår av förslaget till nya tidtabeller för 2018, som skickats ut på remiss till länets kommuner och till organisationer för funktionshindrade. Linje 93 går idag i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget. I september beslutar trafikförvaltningen vilka av förslagen till förändringar av trafiken som ska göras, och de nya tidtabellerna börjar gälla i december i år. På landstingets webb kan du läsa mer om hur arbetet med tidtabellsförändringarna går till.

Kvarnholmsvägen smalare vid Kajplats-projektet

Nu har arbetet med byggprojektet Kajplats Kvarnholmen startat, och det kommer att påverka trafiken vid Kvarnholmsvägens kurva under en tid. Husen kommer att byggas i nära anslutning till vägen, och då måste en del av vägen användas för att få utrymme för bergschakt, spontning och bygget av stödmur. Ett körfält stängs av en kortare sträcka, och trafiken regleras med trafikljus. En del av gångbanan flyttas, så att hela gångvägen förbi kurvan går på andra sidan vägen, närmast berget. Eftersom gångbanan av utrymmesskäl blir smal hänvisas cyklar till körbanan. När allt är klart kommer det att rymmas både gångb...

Logistikcenter ska få trafiken att flyta bättre

I april öppnar Kuab ett logistikcenter för Kvarnholmen i Gula ladan utanför Finnbergstunneln. Tanken är att byggtransporterna ska bli färre och fungera smidigare, och alla pågående byggprojekt på Kvarnholmen ska anslutas till centret. Projekten ska boka in alla sina leveranser till byggena i ett bokningssystem hos logistikcentret. De blir då tilldelade tider för när leveranserna kan ske, så att det inte blir för många transporter samtidigt. Mindre leveranser samlas ihop vid Gula ladan och samordnas i gemensamma transporter. Sopsamordning ger miljövinst Sophantering för byggprojekten ingår också i logistikcentrets verksamh...

#vinterpåkvarnholmen avslutas

Vårmånaden mars är här, även om våren verkar tveka lite idag, och vi avslutar nu fototävlingen #vinterpåkvarnholmen. Nu ska juryn brottas med den svåra uppgiften att utse vinnarna bland alla härliga vinterbilder från Kvarnholmen som postats på Instagram. Vi återkommer med vinnarna när juryn klarat sitt uppdrag. I väntan på det kan du söka på #vinterpåkvarnholmen på Instagram och välja dina egna favoriter.