5 results for month: 07/2016


Sprängningar för Tre Kronors Backe startar i augusti

Tre Kronors Backe kallas de två punkthus som Peab bygger i slänten mellan Tre Kronors Väg och Kvarnholmsvägen. De förberedande markarbetena i området startade i juni, och i augusti kommer man att börja spränga för bygget. Starten för sprängningarna planeras till vecka 32, omkring den 8 augusti. Vid sprängningar kan Kvarnholmsvägen stängas av tillfälligt, och vakter kommer att finnas utplacerade. Sprängningsarbetena är planerade att pågå till november. Har du frågor om Peabs projekt Tre Kronors backe, kontakta: Peter Jansson, platschef Peab Mejl: peter.jansson@peab.se Tel: 0733-33 09 13

Spela med utsikt på Kvarnholmen

Basketplanen med Sveriges kanske stiligaste utsikt har kommit tillbaka till Kvarnholmen. Bredvid hissen på kajen, på den tomt där det planeras en restaurang, har Kvarnholmen Millers nu byggt upp den basketplan som fanns där för streetbasketturneringen under Kvarnholmens dag i juni. Där finns naturligtvis en basketkorg, men planen kan också användas för andra aktiviteter som innebandy, fotboll eller något annat som Kvarnholmsbor i alla åldrar vill aktivera sig med. Planen är öppen för aktivitet mellan klockan 09-21, och det är viktigt att alla respekterar tidsgränserna så att inte grannar i närheten blir störda. Inget spel efter ...

Nu kan du gå längs Kvarnholmsvägens kurva

Många har efterlyst en gångväg längs Kvarnholmsvägens kurva, för att inte behöva gå omvägen via Mjölnarvägen till och från centrala Kvarnholmen. Nu är flytten av kurvan klar och vi har öppnat en tillfällig gång- och cykelväg längs vägen. Så länge det byggs på den här delen av Kvarnholmen kan den tillfälliga gång- och cykelvägen påverkas, tidvis kan den behöva bli smalare eller delvis dras om. Men vår ambition är att den ska vara möjligt att gå och cykla längs Kvarnholmvägen hela tiden. När byggprojekten är klara kommer vi att bygga en permanent gång- och cykelväg och en park med utsiktsplats på kurvans gamla ...

Oscar Properties om sommarens arbete

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om hur de planerar att arbeta under sommaren: Under sommaren kommer rivningsarbeten samt grundläggning- och gjutningsarbeten att pågå. Vi påbörjar även montaget av balkonger på norra fasaden i början av juli. Våra arbetstider är mellan 7.00-19.00 på vardagar och i de fall vi måste jobba helger försöker vi förlägga detta till lördagar mellan kl 9.00-18.00, inom ramarna för riktlinjerna från Naturvårdsverket. Vi tackar på förhand för att ni har överseende med detta. Kontaktperson på Oscar Properties är Niklas Rolfer, niklas.rolfer@oscarprope...

Helgarbete i Bageriet

Oscar Properties, som bygger om Bageriet till bostäder, informerar om kommande helgarbete lördag den 9 juli. Så här skriver de: Vi vill börja med att be om ursäkt för de störande ljud som vi gjorde ifrån oss söndagen den 26/6. Behovet av att jobba helger finns dock kvar och på lördag den 9/7 mellan klockan 9-18 kommer arbeten att pågå. Arbetet som pågår nästa vecka är formbygge så handmaskiner och hammare kommer att användas som genererar ljud. Vi fokuserar på de öppna delarna av huset under veckodagarna så ambitionen är att vi kommer att vara inne i huset under lördagen 9/7. Hoppas ni har överseende med detta. ...