57 results for tag: bygginformation


Nu sätter närcentrumbygget fart

Förberedande arbeten har pågått i Bageriet sedan i somras. Men på måndag den 12 december startar man på allvar med ombyggnaden av det som ska bli Kvarnholmens nya närcentrum. Det är redan klart att Coop kommer att öppna en livsmedelsbutik i Bageriet i mars 2018. Kvarnholmens nya centrum kommer också att ha plats för fler butiker, vårdcentral och annan service. Du som bor på Kvarnholmen ska inte behöva lämna ön för att klara av dina vardagsärenden. Ombyggnaden av Bageriet kommer att pågå under hela 2017 och en bit in i 2018, innan det är dags för invigning. Du kan läsa mer om Coops butik i Kvarnholmens närcentrum ...

Kortare avstängning av vatten

Onsdag den 7 december stängs vattnet av mellan klockan 10.00 – 13.00 för radhusen, hyreshusen på Tre Kronors väg och förskolan. Vi beklagar besväret och att det sker med så kort varsel. Vi byter ut alla vatten- och avloppsledningar längs Valsvägen och Tre Kronors väg. Ledningarna i området är gamla, vissa sedan 1930-talet, och i akut behov av underhåll. Arbetet är komplicerat eftersom ledningarna är sköra och ibland inte är placerade som ritningarna visar. Därför blir det ibland nödvändigt med driftsstopp, vilket vi beklagar och försöker undvika så långt det är möjligt. Vi hoppas kunna släppa på vattnet igen tidigare ...

Stenkrossen gör ett uppehåll

Stenkrossen vid Svindersviken gör ett längre uppehåll från den 1 december. Man planerar att starta driften igen den 1 mars nästa år, och kommer även under 2017 att göra ett uppehåll under sommaren. Eventuellt kommer krossen att vara i drift också under en kortare period nästa höst. Genom att krossa bortsprängt berg från Kvarnholmen på plats och återanvända mycket av sten och grus i byggprojekten har vi kunnat minska antalet tunga transporter. Men nu är det mesta av bergmassorna bearbetade, och behovet av att ha stenkrossen i drift kommer att vara mindre under 2017 än i år. Har du frågor om driften av stenkrossen? Kontakta ...

Avstängt vatten vid ledningsarbete

Måndag den 14 november kommer vattnet att stängas av mellan klockan 9.30 – 14.00, när vi kopplar om en sträcka av en vattenledning. Avstängningen berör boende i radhusen och på Tre Kronors väg. Arbetet med att lägga om ledningar vid Valsvägen och Tre Kronors väg pågår sedan en tid tillbaka. Tyvärr har vattnet oplanerat stängts av ett par tillfällen, och vi beklagar att boende drabbats av detta. Vi och vår entreprenör gör vad vi kan för att undvika att det ska hända. Men ledningarna är gamla och mycket sköra och dragningen stämmer ofta inte med ritningarna, så tyvärr har vi vid några tillfällen inte lyckats undvika ...

Mindre avstängning på Kvarnholmsvägen

Från måndag den 7 november kommer ett körfält att stängas av på en liten del av Kvarnholmsvägen efter Hästholmsbron, vid den busshållplats som nu är avstängd. Utrymmet behövs för att transportera och lasta av tunga byggelement till Peabs projekt Tre Kronors Backe. Genom att ta den vägen med transporterna till bygget, i stället för att köra runt på Kvarnholmsvägen och Tre Kronors väg, så håller vi nere antalet tunga transporter på Kvarnholmen. Avstängningen av körfältet kommer att vara i ungefär ett år. Den som vill undvika sträckan med ett körfält kan välja vägen genom Finnbergstunneln i stället för över ...

Rivning av bageritornet snart klar

Ombyggnaden av Bageriet har betytt en hel del störningar för alla som bor i närheten. Nu är rivningen av tornet snart färdig och arbetet går in i en fas som inte ska orsaka lika mycket störningar, hälsar ansvariga på Oscar Properties: Det har varit ett intensivt arbete i Bageriet med rivning av tornet och stomförstärkande arbeten som orsakat mycket buller. I början av oktober kommer de arbeten som orsakar mest störningar runt huset att vara färdiga. Kring vecka 40 går arbetet in i en annan fas med gjutning av golv och montering av betongplattor. Vi räknar då inte heller med att behöva arbeta på helger i samma utsträckning som ...

Stenkrossen startar efter sommaruppehållet

På måndag den 19 september planerar Sweroc att återuppta krossningen vid stenkrossen på Gäddviken efter sommaruppehållet. Krossningen får ske helgfria vardagar mellan klockan 07-18, och det är bara massor från Kvarnholmen som krossas. Sweroc kommer att åtgärda damm från verksamheten med vattning och sopning av körytorna. Har du frågor om stenkrossen, kontakta: Ingemar Cehlin, distriktschef Sweroc Telefon: 0733-84 75 93 Mejl: ingemar.cehlin@sweroc.se