Mindre avstängning på Kvarnholmsvägen

Från måndag den 7 november kommer ett körfält att stängas av på en liten del av Kvarnholmsvägen efter Hästholmsbron, vid den busshållplats som nu är avstängd. Utrymmet behövs för att transportera och lasta av tunga byggelement till Peabs projekt Tre Kronors Backe.

Genom att ta den vägen med transporterna till bygget, i stället för att köra runt på Kvarnholmsvägen och Tre Kronors väg, så håller vi nere antalet tunga transporter på Kvarnholmen.

Avstängningen av körfältet kommer att vara i ungefär ett år. Den som vill undvika sträckan med ett körfält kan välja vägen genom Finnbergstunneln i stället för över Hästholmsbron.

Har du frågor om Peabs projekt Tre Kronors Backe?

Kontakta: Peter Jansson, platschef Peab, telefon 0733-33 09 13, mejl peter.jansson@peab.se