3 results for tag: trafikplats Kvarnholmen


Avstängning på Värmdöleden dröjer

Trafikverket meddelar att avstängningen av ett körfält på Värmdöleden, vid bygget av Trafikplats Kvarnholmen, inte startade den 26 mars som man tidigare planerat. Vädret gör att arbetet skjutits upp något, och nytt datum meddelas snart. Läs mer om planeringen av arbetet på Trafikverkets webb.  

Avstängning av körfält på Värmdöleden

Observera! Avstängningen planeras nu till vecka 13, vilket betyder att morgontrafiken kan påverkas från måndag den 26 mars. Trafikverket har ändrat datumet. Trafikplats Kvarnholmen är de nya på- och avfartsramperna från Värmdöleden, som byggs i höjd med Nacka gymnasium, för att göra det enklare att åka till och från Kvarnholmen. Vecka 13 planerar Trafikverket att stänga av ett körfält på väg 222 vid arbetet, i riktning mot Stockholm. Hastigheten sänks till 70 km/tim. Trafikverket varnar för köer i morgonrusningen och rekommenderar alla som har möjlighet att åka buss. Läs mer om avstängningen och om bygget av Trafikp...

Nu börjar trafikplats Kvarnholmen byggas

I slutet av november börjar Trafikverket bygga trafikplats Kvarnholmen på  väg 222. Den nya trafikplatsen kommer att ligga i höjd med Nacka gymnasium. Trafikverket ska bygga två ramper i västlig riktning för på- och avfart, och två cirkulationsplatser som binder samman ramperna med det kommunala vägnätet. 2019 ska trafikplats Nacka vara klar, och då blir det enklare att åka till och från Kvarnholmen via väg 222 och nya Svindersviksbron. Här kan du läsa mer om projektet hos Trafikverket, och här finns information från Nacka kommun.