Nu börjar trafikplats Kvarnholmen byggas

I slutet av november börjar Trafikverket bygga trafikplats Kvarnholmen på  väg 222. Den nya trafikplatsen kommer att ligga i höjd med Nacka gymnasium. Trafikverket ska bygga två ramper i västlig riktning för på- och avfart, och två cirkulationsplatser som binder samman ramperna med det kommunala vägnätet.

2019 ska trafikplats Nacka vara klar, och då blir det enklare att åka till och från Kvarnholmen via väg 222 och nya Svindersviksbron.

Här kan du läsa mer om projektet hos Trafikverket,
och här finns information från Nacka kommun.