P-tillstånd på platån från 27/11

Från måndag den 27 november kommer p-tillstånd att krävas på den tillfälliga parkeringen på platån. De gamla tillstånden för boendeparkering kommer inte att gälla där.

Utrymmet för tillfälliga parkeringar på Kvarnholmen krymper i takt med att fler byggprojekt startar. Redan är en stor del av platån arbetsområde för den första delen av Peabs projekt Kvarnholmsterassen. En del av ytan behövs nu för upplag av sand och snö, och mer yta kommer att behövas för arbetsområden. De p-platser som blir kvar på platån ett tag till reserveras för byggverksamhetens behov.

Boendeparkering på Kvarnholmen hänvisas till garage, och vi kan inte garantera tillgången på tillfälliga p-platser under byggtiden. Fortfarande finns ett antal tillfälliga p-platser med fri parkering i maximalt 24 timmar vid Gula ladan.

För besökare finns besöksparkeringar med begränsad tid på Tre Kronors väg och på kajen vid Mjölnarvägen. Spisbrödsgaraget har 240 p-platser, de flesta för besöksparkering, och är öppet alla dagar klockan 05.30 – 23.00. Parkeringen där kostar 15 kr/timme, maximalt 75 kr/dygn. Infarten till Spisbrödsgaraget är från Kvarnholmsvägen, mitt emot Havrekvarnen.