8 results for tag: parkering


Nu ska idrottshallen byggas

Bygget av den provisoriska idrottshallen på Kvarnholmen startar onsdag den 21 november. Den tillfälliga parkeringen nedanför Munspelet stängs då helt, från onsdag morgon klockan 07.00. När bygget av hallen är klart kommer ett mindre antal tillfälliga p-platser tillbaka för en tid. Det blir då en besöksparkering för idrottshallen och för andra besökare på Kvarnholmen. Det är fastighetsbolaget Kvalitena som bygger idrottshallen åt Ebba Brahe-skolan. Nacka kommun kommer att hyra hallen utanför skoltid, för att idrottsföreningar och andra ska kunna använda den. Hallen som byggs vid Mjölnarvägen nedanför Munspelet är ...

Garageplatser på Kvarnholmen

Bor du på Kvarnholmen och saknar garageplats? Det finns just nu ett begränsat antal platser lediga i Spisbrödsgaraget. Kontakta parkeringsbolaget Parkman för mer information, telefon: 08-734 90 00 eller mejl info@parkman.nu.

Nya p-platser för DriveNow-bilar

Nu finns två nya p-platser för DriveNow-bilar på parkeringen nedanför Munspelet. Sammanlagt fyra bilar från bilpoolen DriveNow kan nu stå parkerade samtidigt. I villkoren för DriveNow ingår att bilarna inte får lämnas på p-platser där tillstånd krävs, därför är det bara dessa fyra platser som går att använda. Parkeringsplatsen är tillfällig och kommer att försvinna när området behövs för byggprojekten.  DriveNow undersöker andra möjligheter för att kunna lämna bilar på Kvarnholmen när parkeringen inte finns kvar längre.

P-tillstånd på platån från 27/11

Från måndag den 27 november kommer p-tillstånd att krävas på den tillfälliga parkeringen på platån. De gamla tillstånden för boendeparkering kommer inte att gälla där. Utrymmet för tillfälliga parkeringar på Kvarnholmen krymper i takt med att fler byggprojekt startar. Redan är en stor del av platån arbetsområde för den första delen av Peabs projekt Kvarnholmsterassen. En del av ytan behövs nu för upplag av sand och snö, och mer yta kommer att behövas för arbetsområden. De p-platser som blir kvar på platån ett tag till reserveras för byggverksamhetens behov. Boendeparkering på Kvarnholmen hänvisas till garage, och ...

Spisbrödsgaraget öppnar

Måndag den 23 oktober öppnar det stora garaget under Spisbrödsfabriken, med in- och utfart från Kvarnholmsvägen, mitt emot Havrekvarnen. Garaget  har 240 p-platser, de flesta för besöksparkering, och är öppet alla dagar mellan klockan 05.30 - 23.00. Parkeringen kostar 15 kronor/timme, maximalt 75 kronor/dygn. Till en början betalar man i biljettautomat och övervakningen sker manuellt. Senare kommer ett system med kameraövervakning att installeras. Då kommer man också att kunna registrera ett betalkort så att kostnaden dras automatiskt, eller betala med en app eller via faktura. En del av p-platserna är boendeparkering för de ...

Markarbeten startar – tillfällig parkering flyttas

Under vecka 40 startar Peab markarbeten på platån, söder om Tre Kronors väg. Det är den första etappen av Kvarnholmsterrassen som ska byggas, och man börjar med schakt och sprängningar under hösten. Arbetsområdet kommer att spärras av med plank och staket, och den tillfälliga parkeringsplatsen flyttas västerut, närmare radhusen. Antalet tillfälliga p-platser blir ungefär hälften så många som tidigare. Ett antal platser reserveras till en början för boende med p-tillstånd, fram till att garaget i Spisbrödsfabriken öppnat. Från den 1 november blir även dessa p-platser öppna för parkering i maximalt 24 timmar, och ...

Parkera med DriveNow vid Mjölnarvägen

För att göra det enklare att dela bil på Kvarnholmen har vi nu reserverat två p-platser för DriveNow på tillståndspakeringen vid Mjölnarvägen, nedanför Munspelet. De två platserna finns mot bergväggen, närmast hissen och intill platsen för SunFleet-bilen. Du som använder DriveNow kan nu parkera fritt på någon av de två märkta p-platserna, alla dagar och tider. För resten av parkeringen vid Mjölnarvägen krävs tillstånd vardagar mellan klockan 06-18. Där kan DriveNow-bilar bara lämnas mellan fredag kväll och söndag morgon, eftersom parkering måste vara tillåten i minst 24 timmar för att få lämna bilen. P-pl...