Det händer i Havrekvarnen

Många har undrat vad det är som händer i Havrekvarnen just nu. Fortfarande är det bara undersökningar och vissa förberedande arbeten som pågår, samtidigt som vi väntar på ett slutgiltigt besked från Länsstyrelsen. Så snart beslutet kommer startar arbetet på riktigt.

Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad och ska restaureras, men eftersom den är i mycket dåligt skick kommer den till största delen att rivas. Sedan ska den byggas upp igen, till en exakt kopia av hur den såg ut när den var nybyggd.

Vi räknar med att starta med arbeten inuti fastigheten under november-december. I början av nästa år kommer själva rivningen att starta, och den ska pågå till sommaren. Sedan startar återuppbyggnaden, som beräknas vara klar till sommaren 2020.

Vilka verksamheter det blir i den återuppbyggda Havrekvarnen är inte klart ännu.