Logistikcenter ska få trafiken att flyta bättre

I april öppnar Kuab ett logistikcenter för Kvarnholmen i Gula ladan utanför Finnbergstunneln. Tanken är att byggtransporterna ska bli färre och fungera smidigare, och alla pågående byggprojekt på Kvarnholmen ska anslutas till centret.

Projekten ska boka in alla sina leveranser till byggena i ett bokningssystem hos logistikcentret. De blir då tilldelade tider för när leveranserna kan ske, så att det inte blir för många transporter samtidigt. Mindre leveranser samlas ihop vid Gula ladan och samordnas i gemensamma transporter.

Sopsamordning ger miljövinst

Sophantering för byggprojekten ingår också i logistikcentrets verksamhet. Sophämtningen på holmen kan samordnas och ske oftare än när varje projekt har sin egen hantering. Soporna samlas sedan ihop vid logistikcentret innan de hämtas med större transporter. I stället för att ha ett par stora flak för sopor vid varje projekt får man då plats med fler mindre behållare, och sorteringen blir bättre när man kan separera fler material på plats.

Sopsamordning kan alltså ge både färre transporter på Kvarnholmen och en miljövinst i bättre sopsortering.