4 results for tag: busstrafik


Nytt om Kvarnholmens bussar och båtar

Nu är planerna för kollektivtrafiken i Stockholm nästa år klara, och för Kvarnholmen betyder bland annat det tätare båttrafik. Sjövägen, linje 80, får utökad turtäthet från 1 januari 2020. Båtlinjen förlängs till Ropsten för att få koppling till T-banan. Buss 402 mellan Slussen och Nacka forum får fler avgångar på vardagmornar och eftermiddagar under sommaren. Men det gäller inte under högsommaren, då blir turerna i stället lite glesare. Mer information om de planerade förändringarna finns här: https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/11/sa-blir-kollektivtrafikens-tidtabeller-for-2020/

Nu är gångvägen öppen

En del arbete är kvar runt de nybyggda husen i Tre Kronors backe, men nu är gångvägen ner till Kvarnholmsvägen öppen. Busshållplatsen på östra sidan av Kvarnholmsvägen är också tillbaka på sin gamla plats. Nu är alltså vägen betydligt närmare för den som ska gå mellan Tre Kronors väg, förskolan och Lilla Kvarnholmen och busshållplatsen eller gångvägen in mot Henriksdal.

Kvarnholmen får nattbuss

Nu är det klart – Kvarnholmen får nattbuss! Det är SL:s linje 93, som hittills gått i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget, som nu ska förlängas till Kvarnholmen och Jarlaberg. Förändringen görs för att man vill ge Kvarnholmen och Finnboda nattrafik. Den 10 december börjar SL:s nya tidtabeller gälla. Läs mer om förändringarna i kollektivtrafiken hos SLL.

Kvarnholmen kan få nattbuss

För att Kvarnholmen och Finnboda ska få nattrafik överväger nu SL att förlänga busslinjen 93 till Kvarnholmen. Det framgår av förslaget till nya tidtabeller för 2018, som skickats ut på remiss till länets kommuner och till organisationer för funktionshindrade. Linje 93 går idag i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget. I september beslutar trafikförvaltningen vilka av förslagen till förändringar av trafiken som ska göras, och de nya tidtabellerna börjar gälla i december i år. På landstingets webb kan du läsa mer om hur arbetet med tidtabellsförändringarna går till.