1 result for tag: logistikcenter


Logistikcenter ska få trafiken att flyta bättre

I april öppnar Kuab ett logistikcenter för Kvarnholmen i Gula ladan utanför Finnbergstunneln. Tanken är att byggtransporterna ska bli färre och fungera smidigare, och alla pågående byggprojekt på Kvarnholmen ska anslutas till centret. Projekten ska boka in alla sina leveranser till byggena i ett bokningssystem hos logistikcentret. De blir då tilldelade tider för när leveranserna kan ske, så att det inte blir för många transporter samtidigt. Mindre leveranser samlas ihop vid Gula ladan och samordnas i gemensamma transporter. Sopsamordning ger miljövinst Sophantering för byggprojekten ingår också i logistikcentrets verksamh...