2 results for tag: nattbuss


Kvarnholmen får nattbuss

Nu är det klart – Kvarnholmen får nattbuss! Det är SL:s linje 93, som hittills gått i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget, som nu ska förlängas till Kvarnholmen och Jarlaberg. Förändringen görs för att man vill ge Kvarnholmen och Finnboda nattrafik. Den 10 december börjar SL:s nya tidtabeller gälla. Läs mer om förändringarna i kollektivtrafiken hos SLL.

Kvarnholmen kan få nattbuss

För att Kvarnholmen och Finnboda ska få nattrafik överväger nu SL att förlänga busslinjen 93 till Kvarnholmen. Det framgår av förslaget till nya tidtabeller för 2018, som skickats ut på remiss till länets kommuner och till organisationer för funktionshindrade. Linje 93 går idag i nattrafik mellan Slussen och Henriksdalsberget. I september beslutar trafikförvaltningen vilka av förslagen till förändringar av trafiken som ska göras, och de nya tidtabellerna börjar gälla i december i år. På landstingets webb kan du läsa mer om hur arbetet med tidtabellsförändringarna går till.