39 results for tag: störande arbeten


Helgarbete vid Kajplats Kvarnholmen

Arbete med bergschakt kommer att pågå vid Kajplats Kvarnholmen mellan fredag den 20 april och söndag den 22 april. Arbetet kan vara bullrigt, och vi beklagar om det stör. Av säkerhetsskäl kan det inte utföras samtidigt som annan verksamhet pågår. Arbetstiden är klockan 12-16 på fredagen och klockan 10-16 under lördag och söndag.

Bli förvarnad om sprängningar

Varningssignalen innan sprängningar kan vara svår att höra inne i lägenheter. Därför vill vi påminna om att du kan få en förvarning inför sprängningar på Kvarnholmen. Omkring 20-30 minuter innan en planerad sprängning får alla som anmält sig till tjänsten ett meddelande i sin telefon eller i ett mejl. För att delta skickar du ett mejl med ditt mobilnummer eller din mejladress till avisering@kmpkonsult.se. Skriv Kvarnholmen, ditt för- och efternamn samt mobilnummer eller mejladress (Kvarnholmen, för- och efternamn, 07x xxx xx xx/alt xx@xxx.xx). Du kommer då att läggas in i systemet och få information om planerade ...

Sprängning som märktes ovanligt mycket

På morgonen den 5 april, strax efter klockan sju, utfördes en sprängning vid JM:s projekt Sillkajen. Själva sprängningen var inom de ramar som satts upp vid riskbedömningen, men tydligen upplevdes den mycket starkare än man räknat med, framför allt av boende vid Mjölnarvägen. Eventuellt kan det vara bergrummen under Kvarnholmen som gör att ljud och vibrationer når längre än väntat och upplevs som extra starka. Vi kommer att sätta upp fler mätare också längre ifrån arbetsområdet för att bättre kunna följa effekten och för att man ska kunna göra eventuella justeringar om det behövs. Att det sprängdes redan vid 7-tiden ...

Helgarbete vid Kajplats och närcentrum

Lördag 18/11 och söndag 18/11 kommer arbete att pågå vid JM:s projekt Kajplats Kvarnholmen, vid Mjölnarvägens västra del. Det är borrning, rensning och utlastning av berg som ska utföras. Arbetstiden är mellan klockan 08.00-16.00 båda dagarna, och mellan klockan 10.00-15.00 kommer några mindre sprängningar att utföras. Vid varje sprängning kommer Kvarnholmsvägen att vara avstäng med flaggvakter i c:a 5 minuter. Har du frågor om helgarbetet vid Kajplats? Kontakta Peter Christiansen, JM Entreprenad, tel 070-458 26 91. Vid närcentrum kommer Peab att arbeta i helgen. Det är lastning av massor som ska göras, och det komme...

Helgarbete i närcentrum

Lördag den 11/11 och söndag den 12/11 kommer arbete att pågå i bageriet, som byggs om till Kvarnholmens närcentrum. Det är betongarbeten som inte kan utföras samtidigt som annan verksamhet, och som därför måste göras under helgen. Arbetstiden är planerad till klockan 08.00 – 16.00 både lördag och söndag. Delar av arbetet kan vara bullrigt, och vi beklagar om det kan vara störande för de som bor i närheten. Entreprenören kommer att försöka undvika de mer bullrande delarna under mornar och tidiga förmiddagar. Kvarnholmens närcentrum kommer att öppna under våren och sommaren 2018. Coop öppnar en stor livsmedelsbutik ...

Kör försiktigt på Kvarnholmsvägen!

Där Kvarnholmsvägen svänger runt Bageriet, mitt på Kvarnholmen, är nu bara ett körfält öppet. Det är i samband med bygget av närcentrum som elledningar i marken ska flyttas och en stödmur byggas, och då måste en del av vägytan tas i anspråk under en tid. Eftersom sträckan är kort finns inget trafikljus, utan mötande måste lämna varandra företräde. Ta det försiktigt, se upp i kurvan och visa varandra hänsyn! Vi räknar med att det avstängda körfältet ska kunna öppnas igen om ungefär fyra veckor.

Arbete i närcentrum i påsk

Långfredagen 14/4 och påskafton 15/4 kommer blästring av betongytor att utföras inne i närcentrum. Det är ett dammigt och bullrigt arbete som bara kan utföras när inget annat arbete pågår i fastigheten, därför görs det under helgen. Arbetet kan också komma att höras utomhus, och vi beklagar om det stör er som bor i närheten. Arbetstiden under fredag och lördag är mellan klockan 8-17. Inget arbete är planerat under resten av påskhelgen.    Har du frågor om arbetet med närcentrum? Kontakta Patrick Mattsson Projektledare, Kuab E-post: patrick@3f-fastigheter.se Telefon: 073-543 33 93