Kör försiktigt på Kvarnholmsvägen!

Där Kvarnholmsvägen svänger runt Bageriet, mitt på Kvarnholmen, är nu bara ett körfält öppet. Det är i samband med bygget av närcentrum som elledningar i marken ska flyttas och en stödmur byggas, och då måste en del av vägytan tas i anspråk under en tid. Eftersom sträckan är kort finns inget trafikljus, utan mötande måste lämna varandra företräde.

Ta det försiktigt, se upp i kurvan och visa varandra hänsyn! Vi räknar med att det avstängda körfältet ska kunna öppnas igen om ungefär fyra veckor.