Helgarbete i närcentrum

Lördag den 11/11 och söndag den 12/11 kommer arbete att pågå i bageriet, som byggs om till Kvarnholmens närcentrum. Det är betongarbeten som inte kan utföras samtidigt som annan verksamhet, och som därför måste göras under helgen.

Arbetstiden är planerad till klockan 08.00 – 16.00 både lördag och söndag.

Delar av arbetet kan vara bullrigt, och vi beklagar om det kan vara störande för de som bor i närheten. Entreprenören kommer att försöka undvika de mer bullrande delarna under mornar och tidiga förmiddagar.

Kvarnholmens närcentrum kommer att öppna under våren och sommaren 2018. Coop öppnar en stor livsmedelsbutik i bottenvåningen, en vårdcentral kommer också att flytta in, och det planeras för fler butiker, serveringar och service.

Har du frågor om arbetet i närcentrum, kontakta:

Patrick Mattsson, projektledare Kuab
Mejl: patrick@byggtec.se
Tel: 073-534 33 93