Helgarbete vid Kajplats Kvarnholmen

Arbete med bergschakt kommer att pågå vid Kajplats Kvarnholmen mellan fredag den 20 april och söndag den 22 april.

Arbetet kan vara bullrigt, och vi beklagar om det stör. Av säkerhetsskäl kan det inte utföras samtidigt som annan verksamhet pågår.

Arbetstiden är klockan 12-16 på fredagen och klockan 10-16 under lördag och söndag.