Bli förvarnad om sprängningar

Varningssignalen innan sprängningar kan vara svår att höra inne i lägenheter. Därför vill vi påminna om att du kan få en förvarning inför sprängningar på Kvarnholmen. Omkring 20-30 minuter innan en planerad sprängning får alla som anmält sig till tjänsten ett meddelande i sin telefon eller i ett mejl.

För att delta skickar du ett mejl med ditt mobilnummer eller din mejladress till avisering@kmpkonsult.se.

Skriv Kvarnholmen, ditt för- och efternamn samt mobilnummer eller mejladress (Kvarnholmen, för- och efternamn, 07x xxx xx xx/alt xx@xxx.xx).

Du kommer då att läggas in i systemet och få information om planerade sprängningar. Tjänsten är gratis, och för att avbryta den mejlar du samma adress, avisering@kmpkonsult.se.

Vi vill också påminna om vår broschyr om hur sprängningar fungerar och om hur riskbedömningar och uppföljningar går till. Den delas ut till alla som bor på Kvarnholmen, har du inte fått den så finns den att läsa och ladda ner här.