Spisbrödsgaraget öppnar

Måndag den 23 oktober öppnar det stora garaget under Spisbrödsfabriken, med in- och utfart från Kvarnholmsvägen, mitt emot Havrekvarnen. Garaget  har 240 p-platser, de flesta för besöksparkering, och är öppet alla dagar mellan klockan 05.30 – 23.00.

Parkeringen kostar 15 kronor/timme, maximalt 75 kronor/dygn. Till en början betalar man i biljettautomat och övervakningen sker manuellt. Senare kommer ett system med kameraövervakning att installeras. Då kommer man också att kunna registrera ett betalkort så att kostnaden dras automatiskt, eller betala med en app eller via faktura.

En del av p-platserna är boendeparkering för de äldre rad- och smalhusen. Andra kan hyras av skolan och andra verksamheter på Kvarnholmen, och på dessa platser krävs p-tillstånd. Det blir också två bilpoolsplatser.

Parkman står för driften av garaget, och kan svara på frågor om parkeringen på telefon 08-734 90 00 eller mejl info@parkman.nu.

Den mindre tillfälliga parkeringen utanför Havrekvarnen stängs den 1 november. Då tas också boendeparkeringen på den tillfälliga parkeringen på platån bort, där gäller i fortsättningen 24-timmarsgräns på alla p-platser. På Tre Kronors väg skyltas p-platserna om till besöksparkering med 2-timmarsgräns.