Markarbeten startar – tillfällig parkering flyttas

Under vecka 40 startar Peab markarbeten på platån, söder om Tre Kronors väg. Det är den första etappen av Kvarnholmsterrassen som ska byggas, och man börjar med schakt och sprängningar under hösten.

Arbetsområdet kommer att spärras av med plank och staket, och den tillfälliga parkeringsplatsen flyttas västerut, närmare radhusen.

Antalet tillfälliga p-platser blir ungefär hälften så många som tidigare. Ett antal platser reserveras till en början för boende med p-tillstånd, fram till att garaget i Spisbrödsfabriken öppnat. Från den 1 november blir även dessa p-platser öppna för parkering i maximalt 24 timmar, och parkeringsfickorna på Tre Kronors väg blir samtidigt besöksparkeringar med 2-timmarsgräns.

Har du några frågor om Peabs arbeten på platån?
Kontakta Joakim Johansson, platschef Peab
E-post: joakim.johansson@peab.se, telefon: 0733-37 61 86