Sprängning för fjärrvärmeledning kommande veckan

Just nu håller vi på att lägga om fjärrvärme- el och teleledningar väster om Tre kronors väg (se kartan här ovan).

Under den närmaste veckan kommer vi att spränga för en ny ledningsgrav 1-2 gånger per dag. Det rör sig om mindre sprängsalvor endast under vardagar och i dagsljus.  Sprängningsarbetet beräknas vara klart i mitten på nästa vecka.
Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler ( – – – – – – ), efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______).

Peab Anläggning AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (kuab).

Fortum installerar den nya ledningen när ledningsgraven är klar.

Arbetet med ledningsomläggningen kommer att vara klart i slutet på december

Arbetstider

För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Hör av dig till oss!

Om du upplever att något inte fungerar som det ska gällande detta arbete ska du höra av dig till:

Torgny Hjorth
Byggledare, kuab
Telefon: 0704–20 03 22
E-post: torgny.hjorth@jm.se

Eller Mikael Lacoste
Peab Anläggning
Telefon: 0733–37 36 69
E-post: mikael.lacoste@peab.se