1 result for tag: Tre kronors väg


Sprängning för fjärrvärmeledning kommande veckan

Just nu håller vi på att lägga om fjärrvärme- el och teleledningar väster om Tre kronors väg (se kartan här ovan). Under den närmaste veckan kommer vi att spränga för en ny ledningsgrav 1-2 gånger per dag. Det rör sig om mindre sprängsalvor endast under vardagar och i dagsljus.  Sprängningsarbetet beräknas vara klart i mitten på nästa vecka. Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler ( - - - - - - ), efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______). Peab Anläggning AB utför arbetet på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (kuab). Fortum installerar den nya ledningen när ledningsgraven är klar. Arb...