Kvarnholmsförbindelsen öppnar juni 2016

Nacka kommun meddelar att Kvarnholmsförbindelsen, bron och tunneln mellan Kvarnholmen och centrala Nacka, inte kommer att kunna öppna förrän juni 2016.

Det sena öppningsdatumet beror på att entreprenören inte lyckats hålla överenskommen tidplan. Kostnaderna för det kommer entreprenören att stå för meddelar Nacka kommun.

Sedan tidigare var tidplanen något förskjuten eftersom den omprojektering av bron som gjordes för att få ner kostnaderna tog längre tid än beräknat.
Förbindelsen var tänkt att öppna hösten 2015, ett datum som sedermera flyttades till våren 2016 och nu till sommaren 2016.

Mer information om Kvarnholmsförbindelsen finns på Nacka kommuns webb

Fakta om Kvarnholmsförbindelsen:

Svindersviksbron: Tvår körfält samt gång- och cykelväg.

Tunnel under Ryssberget: längd 310 meter, med ett körfält för vardera riktning.

Gång- och cykelväg till Vikdalen

Entreprenör: Implenia (fd Bilfinger Berger)

Byggherre: Nacka kommun

Finansiering: Nacka kommun 55 procent, Kvarnholmen Utveckling 45 procent.

Trafikverket planerar och ska bygga ”Trafikplats Kvarnholmen” som binder ihop Kvarnholmsförbindelsen med väg 222 i höjd med Nacka gymnasium. Mer information finns på Trafikverkets webb här.