Borrning och sprängning på södra kajen

Nu har vi påbörjat förbereda för sprängningsarbeten på södra kajen. Redan denna vecka börjar vid med borrning och kommer därefter att spränga bort berg för att förbereda för kommande bostäder på södra kajen.

Sprängningarna beräknas ta ca fyra månader och vi räknar med att vara klara under marsmånad.
Exakt hur lång tid det tar att spränga beror på bergkvalitet, buller och vibrationer.

När sprängningarna är klara kan vi påbörja anläggningen av Södra vägen samt nya kajer.

Arbetstider

För bullrande arbeten gäller helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00.
Undantag kan förekomma men aviseras innan via anslag eller på hemsidan.

Hör av dig till oss!

Om du upplever att något inte fungerar som det ska gällande detta arbete ska du höra av dig till:

Torgny Hjorth
Byggledare, kuab
Telefon: 0704–20 03 22
E-post: torgny.hjorth@jm.se

Sprängning – så går det till

Processen

Många hål borras i berget – antal och längd på hålen beror på hur stor yta som ska sprängas bort.
De borrade hålen fylls sedan med ett sprängämne som kopplas ihop med kabel.

Därefter skjuts en så kallad intervallsalva där varje hål sprängs med någon tusendelssekunds fördröjning. Trots tidsintervallet upplevs salvan som en enda sprängning.

Sprängningar får endast göras i dagsljus.

Vintertid finns det därför bara några få timmar då det är möjligt att spränga.

När salvan gått kommer en utlastare in och fördelar bergmassorna mellan lastbilarna. Bergmassorna körs sedan till en kross. När man har lastat ur är det dags för skrotning, maskinellt och manuellt för att knacka ner allt löst berg.

Därefter börjar cykeln om igen:
Borrning–sprängning–lastning–skrotning

När ett område är färdigsprängt skrotar man området en sista gång och säkrar berget med bultar eller nät där det behövs. Även efter att sprängningsarbetet är klart återstår således en del bullrande efterarbete.

Signaler före och efter sprängning

Innan sprängning ljuder en varning med korta signaler.
( – – – – – – ) och efter sprängningen ljuder en lång klarsignal (______).
Är sprängområdet nära en bil- eller gång-och cykelväg placeras flaggvakter ut som stoppar förbipasserande inför en sprängning och fram tills att klarsignalen ljuder.

Vibrationer och luftstötvåg

Beroende på bergets kvalitet och om det finns sprickor i berget kan vibrationer och stomljud fortplanta sig olika långt. Ju bättre kvalitet på berget desto längre fortplantar sig vibrationerna. Du som bor på nedre plan kan dessutom uppleva både borrnings- och sprängningsarbeten som mer störande än övriga i fastigheten.
Förutom vibrationer uppstår en luftstötvåg vid sprängning och det är oftast den som upplevs som obehaglig. Det kan kännas av en längre sträcka och bidra till att fönster skallrar.