Onsdag 25 mars stängs Kvarnholmsvägen av mellan Finnbergsvägen och Brovägen för ombyggnation

Kvh_etapp_2

Den 25 mars påbörjas den sista delen av Nacka kommuns ombyggnad av Kvarnholmsvägen.
I denna sista etapp (etapp 2 på kartan här ovan) stängs Kvarnholmsvägen av mellan Finnbergsvägen och Brovägen för fordonstrafikDet kommer däremot alltid att vara möjligt att gå och cykla förbi vägarbetet. Avstängningen gäller fram till hösten 2015.

Samtidigt öppnas Kvarnholmsvägen nu upp igen mellan rondellen vid Finnbergstunneln och Finnbergsvägen. För oss på Kvarnholmen innebär denna omläggning att du som vill åka till Finnbergsvägen med bil måste ta omvägen via Finnbergstunneln.

Ändrad hållplats för buss 402 vid Gäddviken
Buss 402 kommer att ha samma hållplatslägen på Kvarnholmen som idag, men en ny hållplats Gäddviken i riktning mot Finnberget inrättas vid rondellen och kommer att trafikeras av buss 402, 53 och 469.

Nacka breddar Kvarnholmsvägen för att göra vägen säkrare samt få plats med en separat gång- och cykelväg. Arbetet är omfattande och kommer stundtals att upplevas som störande. Sprängningar kommer att ske på fasta tider.

Du kan följa ombyggnaden av Kvarnholmsvägen på www.nacka.se/kvarnholmsvägen

För mer information om bussar och ändrade hållplatslägen gå till www.sl.se
eller ring SL- kundtjänst på 08-600 10 00.