Parkering på platån stängs av tillsvidare

parkering_utgår

Parkeringen på platån och på Tre Kronors väg på avsnittet längs bageriet stängs av tillsvidare från och med måndag 23 mars.

På måndag börjar arbetet med jord- och bergschakt för att förbereda för kommande bostadsbebyggelse och byggetablering.

Arbeten med bergschakt beräknas pågå fram till oktober 2015. Därefter kommer området att användas för bland annat byggetablering.

Parkeringarna längs Tre Kronors väg vid lamellhusen och radhusen berörs inte av denna avstängning.

Vi hänvisar till den besöksparkering som finns på Mjölnarvägen under Munspelet.

Om du har frågor  kontakta:

Peter Ekholm
Projektledare, KUAB
E-post: peter.ekholm@jm.se