16 results for tag: Havrekvarnen


Rivningen av Havrekvarnen startar i slutet på januari

Kuab har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen för rivning och återuppbyggnad av Havrekvarnen. Rivningen ska påbörjas i slutet av januari och beräknas ta cirka sex månader. Vi räknar med att påbörja återuppbyggnaden efter sommaren 2018och att nya Havrekvarnen ska stå klar till sommaren 2020. Havrekvarnen ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor och färdigställdes 1928. Den är ett tidigt exempel på industrifunktionalism, där byggnadens funktion syns i formen istället för att döljas. Byggnaden har byggnadsminnesförklarats eftersom den anses ha ett högt kulturhistoriskt värde men är i mycket dåligt skick. ...

Det händer i Havrekvarnen

Många har undrat vad det är som händer i Havrekvarnen just nu. Fortfarande är det bara undersökningar och vissa förberedande arbeten som pågår, samtidigt som vi väntar på ett slutgiltigt besked från Länsstyrelsen. Så snart beslutet kommer startar arbetet på riktigt. Havrekvarnen är byggnadsminnesförklarad och ska restaureras, men eftersom den är i mycket dåligt skick kommer den till största delen att rivas. Sedan ska den byggas upp igen, till en exakt kopia av hur den såg ut när den var nybyggd. Vi räknar med att starta med arbeten inuti fastigheten under november-december. I början av nästa år kommer själva rivnin...