Rivningen av Havrekvarnen startar i slutet på januari

Kuab har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen för rivning och återuppbyggnad av Havrekvarnen. Rivningen ska påbörjas i slutet av januari och beräknas ta cirka sex månader. Vi räknar med att påbörja återuppbyggnaden efter sommaren 2018och att nya Havrekvarnen ska stå klar till sommaren 2020.

Havrekvarnen ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor och färdigställdes 1928. Den är ett tidigt exempel på industrifunktionalism, där byggnadens funktion syns i formen istället för att döljas. Byggnaden har byggnadsminnesförklarats eftersom den anses ha ett högt kulturhistoriskt värde men är i mycket dåligt skick. Det skulle krävas stora förändringar för att förstärka konstruktionen och klara dagens krav på brandsäkerhet.

Genom att riva stora delar och bygga upp Havrekvarnen igen kan man återskapa en exakt kopia av hur den såg ut 1928, både in- och utvändigt. Hur rivning och återuppbyggnad ska gå till är mycket noga reglerat. Så mycket som möjligt av inredning och detaljer kommer att restaureras och återanvändas.

Rivningen kommer att göras med högrivare, en arm på en hög kran som ”tuggar” sig genom huset uppifrån och neråt. Arbetet kommer naturligtvis att påverka området runt Havrekvarnen, men vi kommer att försöka undvika störningar för boende i närheten så långt det är möjligt, och följa upp kontinuerligt för att se om fler åtgärder krävs.

Gångvägen förbi Havrekvarn stängs av under tiden och fotgängare hänvisas till andra sidan av Kvarnholmsvägen, utanför Spisbrödsfabriken.

Närmare information om hur rivningen ska gå till och hur de som bor närmast påverkas kommer i slutet av januari eller början av februari.

Vad som ska rymmas i den färdigbyggda Havrekvarnen i framtiden är inte klart ännu, men det blir arbetsplatser och någon form av verksamhet, inga bostäder.

Har du frågor om Havrekvarnen? Kontakta Catharina Wängberg, KUABs projektledare för kommersiella fastigheter, mejl: catharina.wangberg@jm.se.