Dimma över Kvarngränd

Då och då kommer en dimma att lägga sig över Kvarngränd. Det är vattenånga som kommer från rivningen av Havrekvarnen. För att minska spridningen av damm från rivningsarbetet sprutas väggarna regelbundet med vatten.

På måndagen blev det extra dimmigt, då vattenånga också kom från Fortums arbete i Kvarngränd.

Vattenbegjutningen av Havrekvarnen kommer att fortsätta vid behov under hela rivningsperioden. Det kommer fortfarande att damma en hel del vissa dagar, vattnet kan inte helt stoppa spridningen, även om den minskas. Dammet är helt ofarligt.

Rivningen av Havrekvarnen ska vara klar till sommaren, och starten av återuppbyggnaden planeras till hösten.

 

Har du frågor om arbetet med Havrekvarnen?
Kontakta Catharina Wängberg, projektledare för kommersiella fastigheter på Kuab, mejl: catharina.wangberg@jm.se